(Finnmarken) Det som fortonet seg så greit for de nygifte og unge Wladik ble snudd til fortvilelse før helga. Da fikk nemlig familien beskjed om at det ikke er søkt om oppholdstillatelse i tråd med regelverket for guttungen. For unger, også de som er så små som Wladik, må søke om oppholdstillatelse i Norge mens de oppholder seg i Russland. Erfaringsmessig er saksbehandlingstiden svært lang, mellom åtte og tolv måneder. Denne regelen har vi aldri blitt kjent med, sier en fortvilt Frode Berg. Vi regnet det som kurant at Wladik reiste sammen med sin mor til Norge, ikke minst fordi vi har alle de øvrige papirene i orden. Wladiks russiske far har også gitt sitt skriftlige samtykke til at gutten kan bli i Norge. Sjokket var derfor stort da vi mottok beskjed fra utlendingsavdelingen på Kirkenes politistasjon om at Wladik må ut av landet innen torsdag. Uforskyldt føler vi å ha kommet i en håpløs situasjon, ettersom vi aldri ble gjort kjent med regelverket. Ingen familie Det som gjør situasjonen så spesiell, er at Irina og Wladik kommer fra et område i Volgograd-regionen, helt sør i Russland, på grensen til Tsjetsjenia, nær 3.000 kilometer fra grensen på Storskog. Irina har ingen familie i dette området lenger. Også hennes mor har giftet seg i Norge og bor her. Hun er helt fortvilt over at hun nå må reise tilbake til Russland, levere søknaden til russiske myndigheter, og så vente i nærmere ett år på svar. En fortvilt situasjon for en som ikke har noe å reise til, sier Berg, som er minst like fortvilt over så fullstendig å bli overkjørt av norsk og russisk byråkrati. Snudd på hodet Begge føler seg både maktesløse, oppgitte og fulle av frykt for det som skal skje. Irinas fortvilelse smitter naturlig nok over på sønnen. Ikke minst er de rystet over at de nå skal lide for at de aldri ble skikkelig orientert om det gjeldende regelverket i saker som dette. Alle andre papirer i denne saken er helt i tråd med kravene. Irina selv hadde sin første skoledag med norskundervisning mandag, alt fortonet seg så lovende. I løpet av tiden det tok å lese et brev fylt med regelverk, ble situasjonen snudd fullstendig på hodet. Russisk oppholdstillatelse Dersom Irina og sønnen må reise ut av Norge i løpet av uka, kan de altså i ytterste konsekvens måtte vente i nærmere ett år på at søknaden blir behandlet. I seg selv en nesten unik situasjon. Det som er ytterligere spesielt, er at Irina er nødt til å oppholde seg i sitt tidligere hjemland ut over den tidsrammen regelverket hjemler for. For i hennes nye situasjon heter det at hun ikke kan oppholde seg i Russland i mer enn 210 dager fordelt på tre år, altså 70 dager hvert år. Dette skaper selvsagt ytterligere komplikasjoner for mor og sønn med bakgrunn i den saksbehandlingstiden som er forespeilet. Slik jeg ser dette, er det åpenbart at myndighetene ikke har tenkt på en slik problemstilling. Gutten på fire år kan vel vanskelig oppholde seg alene i Russland i påvente av oppholdstillatelse, sier Berg. Slik sto situasjonen mandag, bare dager før det kreves at mor og sånn må ut av landet. Fortvilelsen er i ferd med å kneble den lille familien som føler at de slåss mot et byråkrati og et regelverk som er helt uovervinnelig.