(Finnmarken)

Dermed kan det ikke herske tvil om at Felix Tschudi gjorde en fantastisk handel da han kjøpe Sydvaranger. Nye beregninger viser at de påviste jernmalmforekomstene har en verdi på over hundre milliarder kroner.

Gruvedirektør Per Helge Høgaas sier til Finnmarken at dette tallet ligger i bunn av den oppgraderte basen av malmforekomstene i Sydvaranger.

Nylig gikk Tverrdalsmalmen inn i denne basen, og her betyr de foreløpig påviste reservene førti millioner tonn ekstra.

– De utnyttbare jernmalmforekomstene, som ligger i denne basen, har med dagens markedspris en verdi på over hundre milliarder kroner, sier Høgaas til Finnmarken.

Halvannen milliard årlig
I områdene sør for Bjørnevatn ligger det foreløpig påvist fire hundre millioner tonn jernmalm.

– Dette betyr 200 millioner tonn jernkonsentrat (slig) som i dag selges for vel hundre dollar, eller godt over fem hundre kroner tonnet, forklarer Høgaas.

Når Sydvaranger starter driften neste år vil de ta ut rundt sju millioner tonn malm i året.

– Dette vil igjen gi tre millioner tonn konsentrat, med en årlig verdi på halvannen milliard, sier han.

Investeringene til Felix Tschudi og Northern Limitid vil dermed være tjent inn på ett og et halvt år.

Prisøkning
Selv om Sydvarangers gruver bokstavelig talt er en gullgruve, ventes fortjenesten å bli enda større enn foreløpig antydet.

– Vi hadde en kraftig økning i fjor, og markedet forventer en øking i år også, før en ser for seg en stabilisering, sier Høgaas.

Mens aksjene har stupt i mange næringer har selskaper som jobber med råvarer holdt kursen.

– Våre aksjer har hatt en flott utvikling og selskapet er langt mer verdt nå enn da vi startet jobben.

Med dagens priser vil malmfeltene i Sør-Varanger representere verdier tilsvarende mange store gass- og oljefelt. Investeringene er bare brøkdelen av hva det koster å investere offshore.

LKAB
Et interessant spørsmål vil for mange i ettertid være hvorvidt staten gjorde en god eller dårlig handel da de la ned jernmalmproduksjonen og solgte selskapet.

I Sverige bestemte svenskene seg for å gå med tap flere år fordi de var overbevist om at LKAB i Kiruna- og Svappavarre ville tjene penger etter noen magre år.

I dag tjener LKAB årlig flere milliarder netto.

Sydvaranger vil hvert år tjene rundt en milliard netto på et selskap Sør-Varanger kommune og Varanger Kraft solgte for en nettopris på førti millioner.