(Finnmark Dagblad)

Det er realitetene etter at Hammerfest kommune har innført bygge- og deleforbud for en rekke områder i Rypefjord og Hammerfest. Selv om en tunnel gjennom byen ikke vil være realiserbar på mange år, har kommuneledelsen gjennom en annonsekampanje pålagt 120 huseiere å ikke utføre byggearbeider på sine boliger.

Planla ny tilværelse

Det er gått tolv år siden Eivind Klykken kjøpte Fuglenesveien 99 sammen med sin kone. De siste årene har ekteparet begynt å planlegge en tilværelse i en mindre bolig.

– Å selge denne boligen kan vi jo bare glemme. Hvem vil vel kjøpe et hus som ligger midt i en planlagt tunnelutgang?, spør han.

Idrettsveien

Arna Kvalsvik eier halvparten av en vertikaldelt bolig i Idrettsveien 2. I likhet med Klykken er det usikkerheten som knuger henne.

– Jeg er så gammel at jeg ikke tror jeg vil se noe til en tunnel i min livstid. Men bygge- og deleforbudet gjør jo at et salg nå er uaktuelt. Det jeg ikke kan fatte, er at de vil legge en tunnel gjennom et område der grunnen består av morene. Og hvorfor skal de på død og liv ha en tunnel. Hvorfor ikke legge veien rundt hele byen, under Tyvenfjellet og ned et sted i tilknytning til Fuglenes som ikke berører så mange huseiere, sier hun.

Vurderinger

Hammerfest kommune har så langt nøyd seg med å annonsere bygge- og deleforbudet gjennom media og egne internettsider. Bygningssjef Bjarne Hammervoll understreker at usikkerheten rundt hvor den kommende veitraséen vil komme, gjør at man må vurdere byggesøknader i hvert enkelt tilfelle.

– Og hva om en boligeier innenfor de berørte sonene vil bygge for eksempel en garasje, eller en veranda?

– I og med at vi har signalisert bygge- og deleforbud må vi opptre deretter for å sikre at det ikke gjøres ting som kan vanskeliggjøre en eventuell utbygging senere. Dermed kan man ikke uten videre sette i gang med slike prosjekt, sier Hammervoll.

Kompensasjon

For Eivind Klykken på Fuglenesveien er situasjonen like håpløs, selv om han ikke er i tvil om at hjemkommunen vil betale de berørte partene det som trengs.

– Vi får vel en slags kompensasjon fra kommunen, men når? Tidsperspektivet er kjernen i denne saken. Vi er på mange måter fratatt muligheten til å bestemme selv over vår egen fremtid, og det gir en følelse av maktesløshet, sier pensjonisten.