Må forklare mangel på opplæring

NÅ MÅ VADSØ SVARE: Myndighetene vil vite om Vadsø og andre kommuner gir asylsøkerne lovpålagt tilbud om opplæring.

NÅ MÅ VADSØ SVARE: Myndighetene vil vite om Vadsø og andre kommuner gir asylsøkerne lovpålagt tilbud om opplæring. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Noen asylsøkere i Vadsø ventet over ett år på undervisning de egentlig skulle få innen tre måneder. Nye regler kan hindre flere slike episoder.

DEL

Alle vertskommuner for statlige mottak får i disse dager et brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kommunene blir bedt om å rapportere hvordan norskopplæringen av mottaksbeboere ivaretas.

Fylkesmannen har i dag ikke særskilt ansvar for å sjekke om asylsøkerne faktisk får norskopplæringen de har krav på. Kommunenes svar på brevet som nå er sendt ut, kan endre det.

– Vi vil vurdere å foreslå at det nylig etablerte tilsynet med kommunenes oppfylling av introduksjonsloven skal omfatte norskopplæring i de kommunene som har statlige mottak for asylsøkere, forklarer direktør i IMDi Geir Barvik i en pressemelding.

Fra kommuner som ikke har tilbudt opplæring i tråd med retningslinjene eller har mangelfull registrering, ber IMDi om rapportering på omfang og årsak til avviket.

Direktoratet vil også vite hvor lenge asylsøkerne må vente på opplæring. Kommunene må svare for seg innen 15. mars.

– Dagens situasjon med mange beboere i statlige mottak som har krav på norskopplæring, både asylsøkere og personer med oppholdstillatelse, krever ekstra innsats av vertskommunene som skal sørge for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på opplæringen, slår direktøren fast.

Kommuner kan søke om et tilskudd per person som er omfattet av ordningen med norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Når kommunen har fått tilskudd til norskopplæring for asylsøkere, må de gi tilbud til alle i målgruppa. På dette punktet brøt Vadsø kommune loven ved å la asylsøkerne vente for lenge.

Artikkeltags