Gå til sidens hovedinnhold

Lukket styremøte i Finnmarkseiendommen

Artikkelen er over 14 år gammel

Styret i Finnmarkseiendommen har i dag og i morgen hemmelig styremøte der ikke en gang sakslisten er kjent for offentligheten.

(Finnmark Dagblad)

Møtet starter med lunsj på Varanger museum kl. 12-13 .

Styreleder Egil Olli sier styret har krav på arbeidsro, derfor vil de ikke at offentligheten skal ha innsyn i deres arbeid.

Da Finnmarken gikk inn på www.finnmarkseiendommen.no for å se hvilke saker som skulle behandles på dagens og morgendagens styremøte var ikke sakslisten lagt ut.

– Hvorfor har dere ikke åpne møter, direktør Jon Meløy?

– Det må du spørre styreleder om. Jeg har ingen kommentar til det.

– Hvorfor har dere ikke offentliggjort at dere skal ha styremøte i to dager, styreleder Egil Olli?

– Det må du spørre direktøren om. Det skulle vært gjort, sier Olli.

– Behandler dere saker som har interesse for offentligheten disse to dagene, styreleder Olli?

– Nei

Saksliste

Sak 95 – 06: Godkjenning og innkalling av saksliste

Sak 96 – 06: Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøte 3. - 4 okt. 06.

Sak 97 – 06: Protokollfører i dagens møte.

Sak 98 – 06: Omdisponering av offentlige byggverk til fritidsformål.

Sak 99 – 06: Søknad om kjøp av kaianlegg og diverse bygninger.

Sak 100 - 06: Prinsipper for tildeling av hyttetomter i regulerte hyttefelt.

Sak 101 - 06: Stabbursnes Naturhus og Museum. Forespørsel om nytt styremedle fra FeFo.

Sak 102 – 06: Høringsforslag fra styret i FeFo til retningslinjer for forpaktning av vassdrag med anadrom laksefisk.

Sak 103 – 06: Oppsummering av temamøter i Lakselv, Alta og Kirkenes/Kautokeino.

Sak 104 – 06: Strategiarbeidet.

Sak 105 – 06: Eventuelt

Orienteringssaker

Salg av arealer på tidligere A/S Syd-Varanger´s grunn

Altagård – tilbud til kommunen om kjøp av grunn

Møtet starter med lunsj på Varanger museum kl. 12-13 .