I overkant av 150.000 personer og rundt 1000 bedrifter påvirkes av vedtaket.

Vedtaket er rettet mot MyWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og Lyoness Europe AG, og innebærer at Lyoness-systemet må stanse all virksomhet i Norge umiddelbart.

- Lotteritilsynet har den 31. mai 2018 fattet vedtak om at Lyoness uten opphold må stanse all drift av, deltaking i og utbredelse av virksomheten i Norge da virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsettingssystem, skriver tilsynet på sine nettsider.

Adm.dir i Lyoness Norway Claes Gunnarson har varslet at selskapet vil komme med en offisiell pressemelding i løpet av kort tid.

Les full sak i BA her (+).
 

BA har ved flere anledninger tidligere omtalt blant annet hvordan markedsførere i Lyoness-systemet tilbys å kjøpe kostbare skyer med lovnader om at skyenes verdi vil mangedoble seg over en treårsperiode.

Lotteritilsynet skriver at vedtaket konkluderer med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Konklusjonen bygger på følgende vurdering:

*Inntektene til Lyoness i Norge kommer i hovedsak fra verving av deltakere, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

*Deltakere i Lyoness som kjøper rabattkuponger, del i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyoness, mottar ikke varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt. Kjøpene er i realiteten å se som vederlag for å få deltekarstatus.

*Lyoness har ikke dokumentert at virksomhetens inntekter særlig skyldes salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke at andre blir vervet til systemet jf. lotteriloven§ 16 tredje ledd.