(Finnmark Dagblad)

Arbeidsfolk gjør nå grunnundersøkelser ovenfor den eksisterende ungdomsskolen. Her vil kommunen bygge en ny skole, men det blir dyrere enn planlagt.

Den rødlistede finnstjerneblomen vokser kun få steder i Varanger, og ingen andre steder i Norge. Bygger kommunen en skole oppå blomsten, brytes trolig loven. Fylkesmannens miljøvernavdeling kan i ytterste konsekvens stanse kommunens skoleplaner.

Kostbart

Optimismen til Bjørn Pedersen er ikke merkbart kuet. Han leder plan- og forvaltningsenheten i Vadsø kommune, og regner med byggestart i midten av september, helt etter planen.

– Jeg kan ikke tro blomsten stanser arbeidet. Grunnboringen er ikke stoppet, og vi regner med å snart være i gang med gravingen, sier Pedersen til Finnmarken.

Å flytte hele byggeprosjektet ville blitt svært kostbart. Løsningen Pedersen sikter mot, er å flytte jorda. Det øverste jordlaget kan skrapes av og fraktes de nødvendige meterne.

– Det blir ressurskrevende, men alternativet er å la være å bygge, sier Pedersen. Hva operasjonen vil koste, har kommunens mann foreløpig ikke tall på.

Lenge lokalkjent

Byggestart er fortsatt planlagt til september måned. Pedersen venter å se skolen ferdig våren 2015, uten store blomsterrelaterte forsinkelser.

Vedtaket om å bygge skolen på tomta ble gjort forrige oktober. Den sjeldne blomstens nærvær var ikke ukjent. Den var tidligere registrert i nærheten av Prestelva, som renner gjennom Vadsø. Ingen i kommunen visste at den vokste akkurat der de ville sette skolen. Rundt påsketider sendte

Fylkesmannen ut varsel om at saken måtte avklares.

– Hvorfor ble ikke dette undersøkt før?

– Området kunne ikke befares mens det var snødekt. Ideelt sett hadde vi gjort det i juli, men først nå lot det seg gjennomføre. Fylkesmannen har vært svært imøtekommende, sier Pedersen.

Planten ble først registrert i området for seks år siden. Pedersen sier dette ikke ble tatt i betraktning da kommunen valgte tomta.

Fikk ikke disp

Biolog Geir Arnesen fra Ecofact ble hentet inn av Fylkesmannen. Han befarte området forrige uke, og ga kommunen kalddusjen;?blomsten vokser også der skolen skal stå.

Nå skal en løsning sendes gjennom byråkratiet så fort som mulig. Kommunen må lage en reguleringsplan med konsekvensutredning som tar hensyn til blomsten.

Pedersen sier kommunen og Fylkesmannen har god dialog. Han regner med planen om å flytte jorda tilfredsstiller alle. Allerede har kommunen søkt om dispensasjon til å bygge, men fikk nei på det.

Stor miljøverdi

Blomsten vokser på fuktig mark, i myrer og langs bekker, forklarer Arnesen, og viser fram noen eksemplarer. De skal brukes til forskningsformål ved Tromsø Museum.

Han presiserer at det ikke er greit for hvermannsen å plukke blomsten.

– Det er en veldig sped plante som støtter seg på vegetasjonen rundt. Man skal være litt dreven for å skille den fra andre stjerneblommer, legger biologen til.

Det er ulovlig for kommunen å bygge oppå planten uten en gyldig reguleringsplan. Instanser som Fylkesmannen kan melde innsigelse hvis en viktig norsk miljøverdi blir berørt. For eksempel finnstjerneblomen.

Miljøverndepartementet vil avgjøre saken hvis kommunen ikke blir enig med de som har innsigelsesmyndighet. Det opplyser Egil Hauge, leder for naturforvaltningsseksjonen ved Fylkesmannen.

– Vi kan si dette er en topprioritert nasjonal miljøverdi i området, som planen må ta hensyn til. Nå er vi i dialog med kommunen for å finne en løsning, sier Hauge.

Eksklusiv for Varanger

Blomsten er rødlistet, men i det siste er den funnet i vesentlig større omfang enn tidligere antatt. Det kan ha betydning for hva som skjer videre.

Blomsten er registrert opp til fylkeshuset og helsesenteret, og helt ned til indrebyfjæra, men ingen steder utenfor Varanger. Den ene bestanden er i Sjåbuelva, den andre i Vadsø by og den tredje i Pasvik, forteller Geri Arnesen.

Finnstjerneblom en er en urt i nellikfamilien. Den blir 20 til 40 centimeter lang, med smale, motsatte blad og hvite blomster i kvast.

Forekomstene er meget utsatte, og det er veldig lite genetisk variasjon innad i arten. Finnstjerneblomen er også kjent som Stellaria fennica.