(Finnmarken)

–Det føles utrolig positivt!

Det er Lise Aanesens reaksjon på at kommunen velger å støtte prosjektet hennes med 125.000 kroner.

– Jeg vil så gjerne at vi skal få dette til. At vi kan vise resten av Norge at vi klarer å skape noe nytt og framtidsrettet her i Øst-Finnmark også, smiler hun.

Ideen om en generasjonshage oppsto da Aanesen jobbet i barnehage, og savnet et samspill mellom barn, ungdom og eldre.

Visjonen

– Samhandling mellom generasjoner vil være positivt, både for de yngste og de eldste. For eldre personer med demens i en tidlig fase vil dette være et forebyggende tiltak som kan bremse sykdomsutviklingen, utsette sykehjemsinnleggelsen og dermed spare samfunnet for millioner av kroner hvert år. For barna vil det bli mer naturlig å snakke om demens og å omgås mennesker med demens. Det er viktig at barna får se at sånn er det også. Vi kan ikke skjerme barn og unge for det som er realiteten, sier Aanesen.

Hun trekker også inn ungdom, som hun gjerne vil ha i arbeid, både for å rekruttere til helsefag og barne- og ungdomsarbeideryrket, men også for at en del ungdom ikke passer inn på skolebenken, men heller har behov for praktisk læring.

– Alle har ressurser man kan bruke til nytte for hverandre, sier hun.

Høyres Knut Busk sitter i kommunens utviklingsråd, og har tatt del i avgjørelsen om å støtte Aanesens prosjekt. Han mener generasjonshagen er et spennende konsept, og en helt ny utvikling innen barnehage og omsorg.

– Vi ønsker å gå inn med støtte fordi dette er en seriøs aktør med et seriøst prosjekt. Det er kreativt og kan være en framtidig modul for sosialt entreprenørskap, mener Busk.

Også Busk peker på at dette er innovativt og spennende for Vadsø og Finnmark, og at det er fint å kunne være først ute med en slik ordning.

Praktisk

Lise Aanesen mener at generasjonshagen også kommer til å få en praktisk betydning for kommunen. I tillegg til barnehage og aktivitetssenter for eldre, har hun en flerbrukssal med i planene.

– Hvis kommunen er interessert kan den være et bidrag til kultursal, som vil være adskillig billigere enn det som er alternativet, sier hun.

– Det er også sånn at de eldre med demens på et tidlig stadie har behov for aktivisering, og det er nettopp de brukerne som departementet sier at har for dårlig tilbud i dag. Man presser jo på kommunene for å opprette flere dagaktivitetsplasser for denne gruppen, fordi det er et stort problem at mange sitter hjemme og er ensomme, og dermed blir fortere syk og havner på sykehjem, sier hun.

Den endelige utredningen og en modell av Varangerhuset Generasjonshage skal foreligge i juni til neste år, og Aanesen krysser fingrene for at ideen hennes da kan bli en realitet.