(Finnmark Dagblad)

Kvinnens forsvarer hevdet i retten at barnets mor handlet i nødverge, og at politibetjentenes fastholding av henne var et angrep. Men adgangen til nødverge mot offentlige tjenestemenn er meget begrenset, og det er særlig viktig at politiet nyter respekt i samfunnet, påpeker Hammerfest tingrett.

Retten er enig i begrepene som «angrep» og «forsvar», samt mener at politibetjentene ikke gjennomførte omsorgsovertakelsen på en så skånsom måte som overhodet mulig. Blant annet refses politiet fordi de ikke foretok en selvstendig vurdering om barnet måtte fratas umiddelbart, og for at de overhodet ikke snakket med barnemoren selv.

- Ikke rettsstridig

- Politibetjentene stolte helt og holdent på barnevernets vurderinger, skriver retten i dommen. Men selv om retten slår fast at politiets handlemåte er klanderverdig og i strid med politiloven, så mener de samme domsmennene at den rettsstridige atferden til politiet likevel ikke er av en slik kvalifisert karakter, at kvinnen kan ansees å ha handlet i nødverge.

- Dersom politibetjentene overhodet ikke hadde hatt kompetanse til å frata kvinnen barnet, ville situasjonen vært en annen, konkluderer Hammerfest tingrett, som derfor dømte kvinnen til 20 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Aktor foreslo betinget fengsel i 45 dager.

Barnevernet i kvinnens hjemkommune i Vest-Finnmark hadde allerede før fødselen bestemt at barnet skulle fratas, og reiste til Hammerfest sykehus to dager etter fødselen i mai i fjor og orienterte barnets mor og far om at barnet skulle plasseres hos en fosterfamilie.

- Sårbar situasjon

Representantene fra barnevernet oppholdt seg på sykehuset til dagen etter, og diskuterte både med leger, barnemorens familie, og barnemoren om når barnet skulle overgies. Men barnemoren nektet å gi fra seg barnet, og politiet ble tilkalt.

Også før politibetjentene dukket opp hersket det en svært kaotisk stemning på rommet hvor mor og barn lå. I retten forklarte kvinnen at hun var i en svært sårbar følelsessituasjon, og at hun verken hadde klart å spise eller sove på grunn av frykten for at barnevernet skulle ta barnet.

Da de to politibetjentene kom inn på rommet lå den lille babyen på morens bryst, og hadde nylig blitt ammet. Kvinnen ble flere ganger bedt om å gi fra seg barnet, men etterkom det ikke. Ifølge rettspapirene gråt hun kraftig, og begynte å be «Fader vår» høyt.

Betjentene frigjorde så barnet fra kvinnens hender med makt, og i basketaket som oppsto sparket og slo kvinnen den ene politibetjenten. For de impliserte var situasjonen svært spent og ubehagelig, går det fram av dommen.

Kvinnen bestrider at omsorgsovertakelse er nødvendig. Dette spørsmålet skal behandles av Indre Finnmark tingrett i neste uke.