(Finnmark Dagblad)

Fire menn i Øst-Finnmark ønsker å gjøre avstandene i Finnmark mye kortere, og har derfor børstet støv av gamle veiplaner fra 1939.

– En kystriksvei gir oss muskler til å holde verdiskapningen internt i fylket. Derfor ønsker vi å få vedtatt bygging av en kystriksvei fra Loppa i vest til Sør-Varanger i øst, fortalte en av initiativtakerne, Arne Wahl i Båtsfjord, til Finnmark Dagblad lørdag.

De fire, ordfører Frank Bakke Jensen i Båtsfjord, Geir Knutsen leder av Båtsfjord Arbeiderparti, Arne Olav Wahl leder av Båtsfjord Senterparti, og Børre Steinar Børresen leder Tana Venstre, har nå opprettet selskapet Kystriksveien i Finnmark AS. Og mener at det eksisterende veinettet i fylket er tegnet etter drenasjeprinsippet.

– Alle veier er bygget for å føre verdier ut av fylket. Den nye kystveien gir oss muskler til å holde verdiskapingen internt i fylket, mener de fire initiativskaperne, som jobber for at kystriksveien fra Lakselv til Vardø skal være modellprosjektet, og planene for Loppa-Lakselv skal selge prosjektet i vestfylket.

Dersom kystriksveien blir en realitet, slik selskapet i første omgang legger det fram, vil avstandene i Finnmark bli betydelig kortere.

Hasvik-Hammerfest, hvor man i dag må kjøre 282 kilometer pluss sitte på ferge i 1,5 time, mener man blir redusert til 42 kilometer pluss halv time på ferge mellom Lotre og Hammerfest.

På strekningen mellom Hammerfest og Båtsfjord, som i dag er 462 kilometer, mener man å få redusert til 399 kilometer ved ny bru i Nedre-Tana.

Fra Båtsfjord til Vardø, som i dag er på 270 kilometer, vil bli bare 85 kilometer ved å fullføre to mil mellom Båtsfjord og Syltefjord. Selskapet ser også for seg bruk av bompenger for å få realisert prosjektet, en i Hammerfest og i Rustefjelbma i Tana. Mens man ser for seg gratis ferge over Sørøysundet.