Kronprinsbesøket i Hammerfest, 30. august 2004

Les mer om: