(Finnmark Dagblad)

I et brev til justisminister Knut Storberget, krever stortingsrepresentant Vera Lysklætt (V) mer politi til Finnmark.

Stortingsrepresentanten viser til bemanningssituasjonen som tillitsvalgte i både Øst- Og Vestfinmark politidistrikt har ropt et varsku om. Hun viser også til at det i dag er vanskelig å rekruttere polititjenestemenn til ledige stillinger, at mange flytter på grunn av stort arbeidspress, og at dette igjen fører til større belastninger på de som er igjen.

Hun håper derfor at justisministeren selv kommer på banen og engasjerer seg i problemstillinga.

– Via mediene har vi over lang tid blitt konfrontert med helt uakseptable episoder som har oppstått fordi politiet ikke har hatt nok ressurser til å rykke ut. Befolkningen er selvfølgelig bekymret, og for de som jobber i politiet har en uholdbar arbeidssituasjon, påpeker stortingsrepresentanten.