– Konsesjon kommer

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

– Hammerfest Energi får konsesjon for gasskraftverk med CO2-rensing. Det er bare et spørsmål om tid før det er i orden.

DEL

(Finnmark Dagblad) Fraksjonslederen i Stortingets Energi og Miljøkomité for det største regjeringspartiet, Tore Nordtun, var kategorisk, da han møtte politikere og folk fra energibransjen i Hammerfest siste uke.

NVE avslo tidligere i år søknaden fra Hammerfest Energi om å få bygge et gasskraftverk med CO2-rensing på 100 MW. Til nå er det tildelt tre konsesjoner for gasskraftverk i Norge, ingen av dem med rensetiltak for klimagassen CO2. Søknaden fra Hammerfest Energi var den første.

Avslaget er nå anket, både av Hammerfest Energi og miljøorganisasjonen Zero.

Anken er nå til behandling og Nordtun vil ikke kommentere noen av begrunnelsene verken i avslaget eller i anken. Han er derimot svært bastant på at konsesjonen vil bli gitt. Det er Olje- og Energidepartementet som har den endelige avgjørelsen.

Store innsigelser

I ankene som er sendt har både Hammerfest Energi og Zero stilt store spørsmålstegn ved NVEs kompetanse til bl.a. å vurdere lønnsomhet og sjansene den tenkte teknologien har for å bli kommersiell. En av dem er stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen, Ap i Finnmark.

– Dette må ligge utenfor det som er NVEs sak å bedømme, sier Jakobsen, og viser til at det i dag ikke er noen teknologi på dette området som har vist seg å være verken kommersiell eller verdensledende.

Også miljøorganisasjonen Zero trekker inn dette spørsmålet, og legger til at «miljømessig er det også slik at det er utslippseffektiviteten som teller og ikke virkningsgraden. Problemet i dag er ikke at det finnes for lite fossil energi, men at det slippes ut for mye CO2.».

Vansker i sør

Regjeringen har prioritert arbeidet med å finne fram til løsninger som kan rense CO2-utslipp fra gasskraftverk, og det er investert betydelige beløp i forskning på dette på Mongstad og Kårstø. Dette arbeidet koordineres av myndighetsorganet Gassco, som allerede har sendt forespørsler til Snøhvit om mulighetene for å deponere CO2 fra disse stedene ute på Snøhvitfeltet.

Nærheten til, og muligheten for deponering av oppsamlet CO2 i Snøhvit-strukturen er et kjernespørsmål i Hammerfest Energis planer. Slik deponering er åpenbart ikke like enkel å få til i Nordsjøen.

Artikkeltags