Kirurger slår alarm

- Selv etter flere dialoger overlegene har hatt med ledelsen og koordineringsavdelingen, ser det ikke ut for at det foreligger interesse for å gi pasientene en forsvarlig vurdering, skriver fem leger ved Hammerfest sykehus i en bekymringsmelding. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

- Selv etter flere dialoger overlegene har hatt med ledelsen og koordineringsavdelingen, ser det ikke ut for at det foreligger interesse for å gi pasientene en forsvarlig vurdering, skriver fem leger ved Hammerfest sykehus i en bekymringsmelding. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Artikkelen er over 6 år gammel

De beskylder ledelsen ved Hammerfest sykehus for å ha jukset med operasjonsventelister for å unngå straffegebyrer. Fylkeslegen har varslet tilsynssak.

DEL

(Finnmark Dagblad) Finnmark Dagblad avslører mandag at det har gått en bekymringsmelding fra fem leger ved ortopediskavdeling på Hammerfest sykehus til Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark.

I brevet frykter legene for pasientsikkerheten, som følge av dagens håndtering av ventelistene for operasjon på sykehuset.

Les mer i vår papir- eller E-avis (mandag).

Fylkeslege i Finnmark, Karin Straume, har reagert med å sende en henvendelse til Helse Finnmark hvor det etterspørres en rekke dokumentasjoner. Nettopp for å kunne vurdere om det foreligger brudd på helse- og omsorgslovgivningen.

- Selv etter flere dialoger overlegene har hatt med ledelsen og koordineringsavdelingen, ser det ikke ut for at det foreligger interesse for å gi pasientene en forsvarlig vurdering og behandling innenfor prognostisk gunstig tidsperiode, hevder legene i brevet.

Her hevdes det også at de oppfatter det som at ledelsen i helseforetaket har mest fokus på hvordan de kan unngå "straffegebyr ved fristbrudd", når de ikke klarer å tilby pasientene operasjon til riktig tid.

Legespesialistene i Hammerfest peker også på en helseskandale, som har utspilt seg lenger sør i landet.

- Vi har alle "ventelistemanipuleringssaken" ved Helse Sør-øst friskt i minnet fra media, skriver de i bekymringsmeldingen,

Artikkeltags