30. januar vedtok Kirkemøtet ny liturgi som gjør at likekjønnede par kan vigsles i Den norske kirke, skriver Nordlys.

«Et flertall i Kirkemøtet ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke og vedtar derfor Ordning for vigsel 2017 og Ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 slik disse er lagt fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017. Dette flertallet gleder seg over at ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske kirke. De to liturgiene kan brukes overfor alle par».

Flertallet ble vedtatt mot 31 stemmer.

I vedtaket som fikk flertall i møtet, påpekes det likevel at prester kan velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngåtte etkeskap mellom likekjønnede. Andre kirkelige ansatte gis også anledning til en slik valgfrihet.

Men i hovedsak gis begge siders syn på ekteskapet rom i kirken. Les hele vedtaket her.