Det mener i alle fall flere erfarne personer med lang fartstid og god kjennskap til finnmarkspolitikken, som iFinnmark har snakket med.

Klemet Erland Hætta, Samefolkets parti, var 28 år da han ble valgt som ordfører i Kautokeino for 12 år siden.

Johan Vasara, Ap, er året yngre når han etter planen blir valgt som ny ordfører torsdag.

Blir han så den yngste ordføreren i Finnmark noensinne?

Lang fartstid

Vi stilte dette spørsmålet først til fylkesmann Gunnar Kjønnøy i Finnmark.

– Jeg har ingen oversikt over det, og det er ingen andre her på huset som har lengre fartstid over det enn jeg, sier fylkesmannen.

Som ba oss ta kontakt med tidligere assisterende fylkesmann Tor Stafsnes som nå bor i Bergen.

– Den klarer jeg ikke, svarer Stafsnes.

– Ta kontakt med en av de «gamle», for eksempel Roger Hansen, sier Tor Stafsnes.

Roger Hansen fra Mehamn har lang fartstid både som kommune- og fylkespolitiker.

– Jeg kan ikke svare deg på det, men du kan høre med Tore Gundersen, sier Roger Hansen.

- Ring GM

Tore Gundersen er avdelingssjef for plan- og kulturavdelingen i Finnmark fylkeskommune svarer på sin side følgende:

– Jeg ser ikke bort ifra at Johan Vasara blir den yngste ordføreren i Finnmark. I den nære fortid tror jeg ikke det er noen andre, men jeg foreslår at du ringer GM, sier Tore Gundersen.

GM er det som Gunnar Mathisen i Alta kalles. Han er mangeårig Ap-høvding i Finnmark.

– Hukommelsen er ikke riktig slik som den var. Jeg kommer ikke på noen som har vært yngre, og jeg har en liten mistanke om at han blir den yngste, sier Gunnar «GM» Mathisen.

– 27 år er jo ikke så ungt i dag, men i «gamle» dager så var det ungt, så hvis det er noen som har vært yngre, så må det ha vært i nyere tid, og jeg kommer ikke på noen andre, sier «GM».

Yngst i Kautokeino

Hovedpersonen selv, Johan Vasara, har heller ikke oversikt over noen som har vært yngre enn ham som ordfører i Finnmark.

– Jeg vet i alle fall at jeg blir den yngste ordføreren i Kautokeino kommune noensinne, sier Johan Vasara.