Gå til sidens hovedinnhold

Fuglen har vært fredet i 47 år, men nå får reineiere lov å skyte den

Artikkelen er over 6 år gammel

Bygdefolk raser over at ørna må dø.

Organisasjonen «Bygdefolk for rovdyr» klager på en fellingstillatelse for kongeørn i Karasjok kommune.

Det er Iškoras vintersiida som har søkt om å få felle en ørn i Iškoras. Fylkesmannen avslo først søknaden, men etter ny informasjon ble søknaden innvilget.

Fant fem kadavre

I sin søknad skriver vintersiidaen at det er funnet fem reinkadavre, og to av disse er dokumentert drept av kongeørn etter Fylkesmannens avslag på forrige søknad, 11. februar.

Sannsynligvis er det tre ørn i området. Det står videre å lese i søknaden at det er en ørn som utpeker seg ved å ta rein, den mørkeste av dem.

– Bygdefolk for rovdyr mener også at det er et stort usikkerhetsmoment her om hvilken kongeørn som er «skadegjøreren», og risikoen er stor for at feil kongeørn skytes. Bygdefolk for rovdyr har problemer med å forstå hvordan fellingslaget skal kunne kjenne igjen «skadegjøreren» på at den er «litt mørkere» enn de andre, skriver foreningen i sin klage.

De reagerer også på at samme person som har søkt om å felle kongeørnen er leder for fellingslaget, og stiller spørsmål om habilitet.

– Ikke grundig undersøkt

«I vedtaket heter det også: «Fylkesmannen fant det lite sannsynlig at felling av ett individ vil gi en betydelig tapsreduserende effekt, da vi ikke vet om det er en eller tre ørner som tar rein. Det er ikke hjemmel for bestandsregulerende tiltak mot kongeørn, som for de andre rovvilt-artene. Bygdefolk for rovdyr spør da hvordan man har avgjort at den «mørkeste» kongeørnen er «skadegjøreren», når man ikke vet om det er en eller tre ørner som tar rein?? Vi mener at dette ikke er grundig nok undersøkt og dokumentert, og at fellingstillatelsen må oppheves/trekkes tilbake. Bygdefolk for rovdyr mener det overhodet ikke skal gis fellingstillatelser på kongeørn, da dette er en fredet rovfugl.», skriver organisasjonen i klagen.

Lars P. Gaup, nestleder i reinbeitedistriktet i området, er den som har søkt fellingstillatelse. Han sier til iFinnmark.no at ørna har herjet i området 3-4 år.

– Kommer den i nærheten, så tar den rein, sier han.

Gaup mener det er enkelt å kjenne igjen ørna, og at den har karakteristiske kjennetrekk. Dermed er det ifølge han ingen fare for at feil ørn avlives.

Uvanlig med tillatelse

Ingunn Lund-Vang i organisasjon Bygdefolk for rovdyr sier det er veldig uvanlig at det gis tillatelser til å skyte kongeørn.

- Det søkes ofte, men det gis omtrent aldri tillatelse. Det er derfor vi har klaget. Om man starter å gi slike tillatelses, kan det være at det gis flere ganger. Kongeørn er en fugl som er totaltfredet i Norge. Her må det også minnes på om at Norge har skrevet under på en del avtaler, og det er en rekke tiltak man kan sette inn før begynner å skyte, legger hun til.

- Sannsynlig å skyte feil

Lund-Vang reagerer sterkt på argumentasjonen om at man kan se på fjærene hvilken ørn det er snakk om.

- Man vil med stor sannsynlighet skyte feil ørn. De forandrer seg med alder og har en del individuelle særtrekk, sier hun.

Bygdefolk for rovdyr er en organisasjon for rovdyr og rovfugler i den norske fauna, startet opp og hovedsaklig bestående av bygdefolk.

- Vi har ingenting imot reindrifta, men mener alle må få være til, og er skremt dersom man skal begynne å gi tillatelser til å skyte kongeørn, fastholder Lund-Vang.

Kommentarer til denne saken