Gå til sidens hovedinnhold

Anni pålegges å rive og senke hustaket. Og trues med tvangsmulkt

Artikkelen er over 6 år gammel

Anni Østby i Karasjok har fått en frist på 9 måneder til å rive og senke taket på huset sitt. Hvis ikke blir det tvangsmulkt. Dette er det ferskeste vedtaket i en sak, som nå snart har versert i ti år. Men saken stopper ikke her, lover Østby.

Vedtaket fra i hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling i Karasjok kommune mandag pålegger Anni Østby og endre taket på boligen sin ved siden av Karasjokelva

Nå skal vedtaket til Fylkesmannen for endelig godkjenning.

Taket må senkes

– Taket må bygges om og senkes til lovlig høyde 135,6 meter over havet, som gir en takvinkel på 18 grader. Dersom det ulovlige forhold ikke er rettet etter at fristen er utløpt, vedtas det at forholdet vil følges opp med tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens som etter bygningsmyndighetens skjønn settes 200 kroner per døgn, heter det i vedtaket.

Truer med forelegg

– Dersom et eventuelt pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, heter det videre i det ferske vedtaket fra Karasjok kommune.

– Ikke ferdig ennå

Saken har versert i snart 10 år. Taket på huset til Anni Østby i Karasjok er bygget to meter høyere enn det som først ble godkjent. Likevel har kommunen skrevet under på en ferdigattest. Saken startet i 2006, og man ser fortsatt ingen ende.

– Saken er ikke ferdig ennå, fastslår huseier Anni Østby overfor Finnmark Dagblad.

– Jeg godtar ikke dette vedtaket, og vil forfølge saken videre, sier hun.

Utover dette ønsker ikke Østby å kommentere saken noe videre i media.

Dette er saken

Saken om mønehøyden på Anni Østbys hus har vandret mellom kommune og fylkesmann som en jojo i snart ti år.

■ Kort fortalt dreier saken seg om huset Østby bygget i 2006, og en klage fra naboene Liv og Kristian Nymo på at de mistet utsikten.

■ 5. september 2006 fikk Østby byggetillatelse, og allerede 28. i samme måned påviste en kontroll at mønet var høyere enn tillatt. Men byggingen fortsatte til tross for kommunalt vedtak om byggestans. Da kommunen snudde tvert sommeren 2007 og godkjente byggingen, påklagde flere av naboene vedtaket, deriblant Nymo. Klagen ble ikke tatt til følge, men Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak. Siden har saken danset i offentlig forvaltning, inkludert en liten sving innom Sivilombudsmannen i 2010. Nytt planutvalg etter valget i 2011 fortsatte i samme spor, og fastholdt at taket er lovlig.

■ Dette i motsetning til administrasjonen ved kommunens teknisk avdeling som har levert omtrent samme innstilling til det politiske hovedutvalget i alle år:

– Vi har stått fast ved at taket er for høyt, og dette vil følge saken videre, har saksbehandler Tor Georg Næss i Karasjok kommune tidligere uttalt til Finnmark Dagblad.

■ I juli 2013 avviste Fylkesmannen på nytt klagen fra Nymo, men i november får kommunen nytt brev der Fylkesmannen opphever både sitt eget vedtak fra juli samme år og kommunens vedtak fra august 2012. Og samtidig ber kommunen behandle mønehøyden på nytt

Kommentarer til denne saken