(Nord24.no): Statoil Petroleum har gjort et oljefunn cirka 23 kilometer fra storfunnet Johan Castberg, som ligger 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

Det melder Oljedirektoratet.

Brønnen traff olje i to sandsteinsintervaller av 27 og 18 meters tykkelse med moderat til dårlig reservoarkvalitet i øvre del av Koljeformasjonen. Olje-vannkontakt ble ikke påtruffet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 4 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm) utvinnbar olje – tintil 50 millioner fat olje. Funnet vil bli vurdert tilknyttet Johan Castberg-funnet.

Videre avgrensing av funnet blir nå vurdert for å avklare det totale volumpotensialet.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2532 meter under havflaten, og ble avsluttet i Støformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 336 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7219/9-2 ble boret av boreinnretningen Songa Enabler som nå går til utvinningstillatelse 849 i Barentshavet for å avslutte boringen av 7121/8-1 (Blåmann), der Statoil Petroleum AS er operatør.