(Finnmark Dagblad)

I følge lovverket skal man ha fri minst annenhver helg, samt ha en fridag i uken som kompensasjon for søndagsarbeid. Dette har ikke renholder Ali Hassan fått, og selv arbeidskontraktene hans med ISS Norge kan være rettsstridig.

- Fra 17. august til 29. september hadde jeg arbeidskontrakt på bare én time per uke. Jeg har ikke hatt én eneste fridag i hele denne perioden, og jeg har vært på jobb på Melkøya både lørdag og søndag hver eneste helg siden i fjor sommer, forteller renholder Ali Hassan til Finnmark Dagblad.

Fikk ryggproblemer

- Like før jul fikk jeg problemer med ryggen og ble sykemeldt, men ISS Norge nektet å betale meg sykepenger. De ville ikke engang ta imot sykemeldingen og ba meg levere den på trygdekontoret, sier renholder Ali Hassan fortvilet.

Selv tror Ali Hassan at lange arbeidsdager uten fridager flere måneder i strekk har skylda for helseproblemene som han nå sliter med.

- Vi utlendinger blir behandlet som slavearbeidere av ISS. Selskapet utnytter at ingen tør å si ifra i frykt for å miste jobbene, fortsetter renholderen bestemt.

Finnmark Dagblad har gått gjennom vaktlister, timelister, arbeidskontrakter og lønnsoppgaver, og har lagt fram disse opplysningene for en kilde som daglig jobber med arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser.

- Har straffeansvar

- Selv om arbeidstaker frivillig skulle gå med på å jobbe det dobbelte av lovlig arbeidstid, så fritas ikke arbeidsgiver for straffeansvar. Det er arbeidsgivers lovpålagte plikt å påse at daglig og ukentlig arbeidstid overholdes, sier vår ekspert på arbeidsmiljøloven.

I følge arbeidsmiljøloven bestemmelser kan man maksimalt jobbe 40 timer i uken. ISS er bundet av tariffavtale som begrenser ukentlig arbeidstid til 37,5 timer. Ved turnusarbeid som innbefatter helgearbeid og variert dag- og kveldsskift, er arbeidsuken tariffestet til 35,5 timer.

Man kan selvsagt jobbe overtid utover disse timene. Arbeidsmiljøloven setter begrensninger på 200 timer i kalenderåret, men arbeidsgiver kan i samarbeid med sine ansatte og fagforening utvide dette til 400 timer i året. Utover ukentlig arbeidstid skal det uansett betales overtidstillegg for hver time en jobber. Dette har ikke renholder Ali Hassan fått, viser lønnsoppgavene.

- Før årsskiftet skulle man dessuten ha minst 11 timers hviletid mellom hver vakt. Fra nyttår er denne bestemmelsen endret til «i løpet av 24 timer», får Finnmark Dagblad opplyst.