(Finnmarken)

Seksjonssjef Anne-Grethe Kolstad i Statens forurensningstilsyn var i går i kontakt med både Kystverket og operatøren Kirkenes Transit.

– Vi avklarte for det første at plasseringen av skipene var i henhold til kravene, og fikk opplyst av operatøren at årsaken til at det var skiftet posisjon var nettopp å oppfylle kravene i forhold til isforhold.

SFT fikk i går billedmateriale fra stedet.

– Men kan ikke bedømme situasjonen ut ifra bildet. Vi har også snakket med operatøren om isforholdene, operatøren har jo ansvaret for at alt går riktig for seg.

Det betyr at SFT i denne saken stoler på at operatøren overholder kravene som er stilt?

– Vi kan ikke gå god for opplysningene, men har heller ikke noe grunnlag for å si at kravene vi har satt ikke er tilfredsstillende ivaretatt. Ut ifra den informasjonen vi har nå har vi ingen grunn til å gripe inn. Men det betyr ikke at det ikke kan komme fram nye opplysninger i saken, sier seksjonssjef Anne-Grethe Kolstad i Statens forurensningstilsyn.

Les hele saken i Finnmarken.