(Siste)

I 2016 var det en økning på syv prosent i antall meldinger inn til barnevernet, sammenliknet med året før. Det var også en nedgang i antall saker som ble lagt bort, en trend som har vart de siste årene.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram denne uka.

Politiet varsler

Det er politiet som varsler barnevernet oftest. Samtidig er det nettopp disse sakene som oftest blir lagt bort, viser undersøkelsen. 34 prosent av meldingene fra politiet blir aldri tatt med til videre undersøkelser. Samtidig er dette et lavere tall sammenliknet med året før.

Barnevernet selv er en aktiv melder og ligger rett bak politiet. Etter politi og barnevern er skolen den største varsleren.

Flere undersøkelser

Ti prosent flere av meldingene gikk til videre undersøkelser, sammenliknet med året før. Antallet konkluderte undersøkelser gikk også opp, sammenliknet med 2015. Av disse tilfellene endte 41 prosent med konklusjoner om videre tiltak fra barnevernet. Det var omtrent like mange sammenliknet med året før. 

Under 500 saker ble sendt over til fylkesnemnda med krav om tiltak og omsorgsovertakelse. Det var 150 færre saker enn i 2015.

Økning blant innvandrere

Fra 2015 til 2016 har antall meldinger som omhandler innvandrere økt. Innvandrere fra Asia og Afrika har hatt den største økningen, men meldinger som omhandler norskfødte med foreldre fra EU har også hatt en stor økning.

27 prosent av dem som fikk tiltak i 2016 hadde innvandrer bakgrunn, en liten økning fra året før.

(ANB)