Ingøy i Samisk utviklingsfond

Artikkelen er over 14 år gammel

Måsøy-ordfører Ingalill Olsen fnyser over nyheten om at lille Ingøy er innlemmet i Samisk utviklingsfond. Ingøy har for tiden én person registrert i samemanntallet.

DEL

(Finnmark Dagblad) Samisk utviklingsfond (SUF) ble opprettet på syttitallet. Bakgrunnen var å fremme tiltak av kulturell, sosial og økonomisk betydning for den samiske befolkningen. Det er Sametinget som forvalter fondets midler.

I slutten av november vedtok sametingsrådet å innlemme en rekke steder og kommuner i fondsordningen. Primært gjelder dette steder i Nordland fylke. Men fra Finnmark havnet Ingøy, med sine knappe 30 fastboende innbyggere, også på listen. Av disse, er én person registrert i samemanntallet.

Det som gjør saken spesiell, er at Måsøy kommune aldri har søkt om å få Ingøy innlemmet i SUF. Et faktum ordfører Ingalill Olsen også har fått med seg.

- Det må jo være lov å stille et spørsmål om Sametinget er i gang med å annektere nye områder, uten at de samme områdene vet det selv, sier hun.

Olsen medgir at Ingøys status som medlem i SUF på ingen måte trenger å være negativt for stedets innbyggere.

- Dette kan naturligvis bety tilgang på økonomiske midler for stedet. Men mitt poeng er at ingen fra Måsøy kommune, eller meg bekjent innbyggere fra Ingøy, har søkt om å få stå innenfor Samisk utviklingsfonds ordninger. Kan man på Sametinget bare knipse med fingrene, og så er stedet med i ordningene, spør ordføreren.

Det var 25. november at flertallet i Sametingets kultur- og næringskomité foreslo at SUFs geografiske virkeområde skulle utvides til også å gjelde blant annet Ingøy. Sametingspresident Sven Roald Nystø vet ikke hvordan Ingøy er havnet i listen, men:

- Fra før er jo Rolvsøy med i denne ordningen. Det er jo en mulighet for at komitémedlemmene har sett at det da kunne være på sin plass å også ta med Ingøy, siden denne ligger så tett opp mot Rolvsøy, sier Nystø.

- På Ingøy er det registrert én person i samemanntallet. Blir ikke dette å utvanne ordningen rundt fondet som Samisk utviklingsfond er satt til å forvalte?

- Dette har ingenting med samemanntallet å gjøre, og man kan ikke knytte etnisitet til aksjeselskaper og næringsvirksomhet. Fondet vil bli et tilbud til befolkningen, som jeg også tror vil være velkommen, slår Nystø fast.

I Måsøy kommune kom Snefjord, Slotten og Lillefjord med i ordningen så tidlig som i 1992. Rolvsøy kom inn i 1997.

- Dette er ikke et tilbud til kommunen som sådan, og man trenger ingen formell søknad fra Måsøy for å stå registrert som mottaker av fondsmidler, sier sametingspresidenten.

Måsøy-ordfører Ingalill Olsen kommenterer dette slik:

- Hvis Sametinget kan innlemme steder i SUF etter eget forgodtbefinnende, hvorfor er ikke Måsøy sted og Havøysund vurdert? Er disse stedene mindre samiske enn Ingøy, undres hun.

Det var Norske Samers Riksforbunds representanter som bidro til å få med Ingøy i listen. Ann Mari Thomassen fra Skånland ved Harstad var én av de som stemte gjennom forslaget.

- Enkeltinnbyggere på Ingøy har reagert på at Rolvsøy har vært innlemmet i ordningen. Og med tanke på at de to øyene ligger så tett inntil hverandre, syntes vi det var rimelig at innbyggerne ble sidestilt, sier Thomassen.

Artikkeltags