Ingen penger til lengre rullebane

KORT BANE: Fjellet til høyre i bildet gjør at det ikke er mulig å benytte hele Kirkenes lufthavn Høybuktmoens totale rullebanelengde . Her er et Norwegian-fly fra Oslo på vei inn for landing.

KORT BANE: Fjellet til høyre i bildet gjør at det ikke er mulig å benytte hele Kirkenes lufthavn Høybuktmoens totale rullebanelengde . Her er et Norwegian-fly fra Oslo på vei inn for landing. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Å forlenge rullebanen på Kirkenes lufthavn, kan bli langt billigere enn fryktet. Men myndighetene lover ikke midler før om tidligst ti år.

DEL

(Finnmarken) Den korte rullebanen på Kirkenes lufthavn Høybuktmoen har i en årrekke lagt begrensninger på hvor store fly som kan lande, spesielt på glatt føre på vinterstid.

Det er fjellknausen øst for flyplassområdet som er problemet. Fjellets posisjon tett inn til flyplassen i innflygingsruta fra øst gjør at flyselskapene ikke kan ta i bruk hele Kirkenes sin totale rullebanelengde på 2.115 meter.

Dette skaper særlig utfordringer for de største innenriksflyene til SAS og Norwegian, av type Boeing 737-800 med kapasitet på 186 passasjerer.

Flytting av lys

Tidligere har det blitt lansert planer om å sprenge vekk fjellet, med en anslått kostnad på minst 300 millioner kroner. Men beregninger gjort av flyselskapene, Avinor og Det Norske Veritas viser at det er mulig å ta i bruk 300 meter eksisterende rullebane, uten å fjerne den berømte fjellknausen.

Ved å flytte og oppgradere lyssettingen av rullebanen og asfaltere allerede grovplanerte områder i begge ender av rullebanen, samt flytte navigasjonsanlegg, har lufthavnsjef Knut Kristoffersen håp om at Luftfartstilsynet skal gi grønt lys for en total banelengde på 2.355 meter ved avgang og 1.905 ved landing – i begge retninger.

Ikke satt av penger

Kostnadene til dette vil ligge på mellom 30 og 50 millioner kroner, penger som ikke er satt av i Avinors langtidsplan fram til 2023.

– Vi har regnet oss fram til at vi kan ta i bruk 300 meter ekstra av rullebanen, uten å fjerne fjellet. I dag har vi bare lov å bruke 1.600 meter av rullebanen, noe som selvfølgelig legger begrensninger på hvor store fly vi kan ta imot, sier Kristoffersen.

Lufthavnsjefen håper regjeringen finner penger i sin nordområdesatsing til å oppgradere Høybuktmoen. Avinor er allerede involvert i utbyggingsprosjekter på Flesland, Sola, Værnes og på Gardermoen som binder opp selskapets investeringsevne de neste 10 årene.

– Avinor har ikke kapasitet til å ta opp mer lån nå. Det er jo de store flyplassene i Bergen, Oslo,?Stavanger og Trondheim som vil generere penger til flyplassene ute i distriktene. Derfor håper jeg at de sentrale myndighetene vil bevilge penger over statsbudsjettet til å bygge ut rullebanen her oppe. Med det kan regjeringen kanskje vise sin mye omtalte nordområdesatsing i praksis, sier Kristoffersen.

For tunge store fly

Norwegian sier at Kirkenes sin korte godkjente rullebane gjør at selskapet ikke kan øke kapasiteten på sine største fly på strekningen.

– Vi kan ikke lande med våre fullastede Boeing 737-800 i Kirkenes, og må bruke et mindre fly med kapasitet på 148 seter. Det er den totale vekten av passasjerer, bagasje og drivstoff som avgjør hvor lange rullebaner vi trenger, sier informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Den korte rullebanen kan også skape problemer for SAS på vinterstid, sier kommunikasjonsrådgiver Tormod Sandstø.

– Det er ikke den faktiske lengden på rullebanen i Kirkenes som er problemet, men den bratte innflyvningskurven. For vår del klarer vi å lande med våre største maskiner på sommeren, men har mulighet til å sette inn mindre fly gjennom vinteren, sier Sandstø.

Artikkeltags