(Finnmarken)

– Det er ingen tvil om at store deler av industrien sliter med markedet. Jeg vil nødig spå hvordan det går videre, men at det er et tøft år, er det ingen tvil om, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget, til Finnmark Dagblad.

– Vi ser det i form av at fiskerne har fått en nedgang på torsken på 30 prosent. Det gjenspeiler noe av situasjonen i markedet, legger Haugland til.

Han er opptatt av å understreke at slett ikke alle sitter med fulle saltfisklagere, selv om det gjentas som en sannhet. Han understreker også at det er produsert mindre saltfisk i 2009, enn året før.

– Saltfisklageret vi har nå, er på ingen måte uhåndterbart, sier han til Finnmark Dagblad.

Nedgangen i torskeprisen utgjør en samlet verdinedgang på 1,1 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. For fiskeflåten er det store beløp. Den gode nyheten er at lav pris gir nye muligheter.

– Når torskeprisen har kommet så langt ned, åpner det for nye markeder. Torsken kommer tilbake til hyllene når prisen har falt såpass mye, sier han.

Hva som vil skje i industrien vil være avgjørende av situasjonen framover.

– Jeg sliter med å forkuttere elendighet. Man skal ikke stikke hodet i sanda og si at det ikke kommer konkurser. Signalet fra i sommer og utover høsten er at vi har hatt en brukbar flyt i omsetning av torsken.