(Finnmark Dagblad)

– Hva hadde England vært uten Shakespeare, sier styreleder Lene Hansen i Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš til forsamlingen, og drar paralleller til det samiske; hva det betyr for samene å ha et samisk teater som kulturbærer.

Styrelederen overrakte en søknad fra Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš til sametingspresident Ailo Keskitalo på en pressekonferanse, Thon hotell i Alta, mandag.

Nasjonalteateret søker Sametinget og Kulturdepartementet om å få et nytt bygg til det samiske nasjonalteateret, ifølge Finnmark Dagblad.

I samme vending ble det avduket at man også skal satse på å få en samisk teaterutdannelse. Fire studenter skal til enhver tid kunne ta en bachelorgrad, noe som blant annet skal bidra til rekruttering av unge samiske skuespillere.

Byggestart ønskes startet i 2014, altså 200 år etter at Norge frigjorde seg fra Danmark. Det nye teaterbygget vil være et viktig symbol i feiringen av Grunnloven. "Grunnloven slår fast at vi lever i en stat, med to folk. Den ene nasjonalteateret fikk sin scene i Oslo for mer en 100 år siden. Nå skal altså det andre nasjonalteateret får sin scene. I Kautokeino", heter det i pressemeldingen.

– Nå håper vi at Sametinget setter alle klutene til for å få dette til å gå, sier styreleder Lene Hansen.

Sametingspresident Ailo Keskitalo mottok søknaden, og lover å jobbe for å realisere prosjektet.