Høyt boretrykk på Goliat

Artikkelen er over 11 år gammel

Mandag kveld var ENIs andre testbrønn 700 meter dyp. Innen romjula vet oljeselskapet om de har funnet det de søker, 2.200 meter under Barentshavets overflate.

DEL

(Finnmark Dagblad) – Går alt som vi håper er vi ferdige i romjula, sier samfunnskontakt i ENI, Helge Sørås til Finnmark Dagblad.

Mandag hadde arbeiderne om bord i «Polar Pioneer» kommet 700 meter ned i havbunnen på Goliatfeltet utenfor Sørøya i Vest-Finnmark. Målet ligger 2.200 meter under havets overflate, et 245 millioner år gammelt sedimentlag som mange spår inneholder de etterlengtede hydrokarbonene som varsler sort gull.

Nøktern optimist

Når det gjelder sannsynligheten for å gjøre et drivverdig funn, er Sørås nøktern optimist.

– Vi er i et område med høy funnsannsynlighet. Det er gjort funn i de fire tidligere brønnene som er boret her ute. Denne testbrønnen bores i struktur som er av en litt annen karakter enn de forrige brønnene. Det gjør det hele litt mer usikkert, understreker han.

Et drivverdig funn på Goliat vil føre til investeringer i størrelsesorden 20-25 milliarder kroner. Selskapet har ennå ikke tatt stilling til om de vil velge landbaserte anlegg eller benytte oljetankere til havs. Det første alternativet kan uansett medføre bruk av teknologiske løsninger som i dag synes uoppnåelige.

Kronglete trasé

– Korteste vei for en rørtrasé går forbi Tarhalsen på nordre Sørøya og inn til Melkøya. For å komme dit må røret passere en dyp renne. Dette betyr at gassen vil passere uten problemer, mens oljen vil samle seg i rørdelen nede i rennen. For å unngå opphopning inne i røret må vi montere det som sannsynligvis vil bli verdens største pumpeanlegg i den ene enden, og verdens største «slug catcher» (filtreringsanlegg red. anm.) i landanlegget. Vi snakker om så store og ukjente fagområder at det vil bli alt for tidlig å snakke om hvordan ENI velger å løse dette, sier Sørås.

Før han understreker:

– Men ingen i ENI, verken i Norge eller i Italia, har så langt antydet at dette ikke lar seg gjøre.

– Hva mener geologene om denne siste, og kanskje avgjørende brønnen?

– Det får du ikke fra meg. Finner vi noe er det Oljedirektoratet som varsler media, poengterer Sørås.

ENI skal sammen med Norsk Hydro bore en ny brønn utenfor Nordkapp. Dette arbeidet påbegynnes, om tidsplanen for Goliat overholdes, innen nyttår.

Artikkeltags