– Holdt giftrapport skjult

HEMMELIGHOLD: Bernt Nilsen, leder av Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, mener Sydvaranger Gruve har holdt en kritisk miljørapport hemmelig.

HEMMELIGHOLD: Bernt Nilsen, leder av Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, mener Sydvaranger Gruve har holdt en kritisk miljørapport hemmelig. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Naturvernforbundet og Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden mener Sydvaranger Gruve har holdt en «alarmerende» miljørapport hemmelig.

DEL

(Finnmarken) Naturvernforbundet i Sør-Varanger og Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden mener Sydvaranger Gruve i et halvt år har sittet på en rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som viser at gruvekjemikaliet Lilaflot er langt giftigere enn tidligere antatt – uten å bringe informasjonen videre til offentligheten.

– Dette er en rein bløff, sier Bernt Nilsen, leder av Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden.

– Har bagatellisert

I oktober 2009 hadde Sydvaranger Gruve en helsides annonse på trykk i lokalavisa Sør-Varanger Avis. I annonsen heter det at selv om gruvekjemikaliet Lilaflot er giftig i konsentrert form, har det «en unik egenskap som gjør at det binder seg til steinpartikler. Stoffet legger seg trygt på havbunnen sammen med avgangen fra gruvedriften og brytes naturlig ned over tid».

I den nye NIVA-rapporten heter det imidlertid at «nyere informasjon fra produsenten (Akzo Nobel) kan tyde på at Lilaflot D 817 er noe mer vannløselig enn tidligere antatt og en viss ukjent andel vil kunne følge vannfasen».

Både krepsdyr og alger har strøket med i laboratorietestene som NIVA-forskerne har gjennomført med avgangsmasse fra Sydvaranger Gruve tilsatt de aktuelle konsentrasjonene av Lilaflot.

– Resultatene tyder på at en framtidig bruk av Lilaflot D 817 vil kunne gi akutte toksiske effekter i resipienten, men trolig bare i utslippets nærsone, konkluderer NIVA.

– Må skjerpe aktsomheten

NIVA-rapporten, som var bestilt av Sydvaranger Gruve, var ferdig i oktober 2010, men gruveselskapet ga ikke ut rapporten til Naturvernforbundet i Sør-Varanger og Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden før i mai i år. Dette til tross for at både Naturvernforbundet og Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden hadde etterlyst den flere ganger, opplyser de to organisasjonene.

Sydvaranger Gruve trakk i mars tilbake sin søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om å få bruke Lilaflot.

Leder Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet i Sør-Varanger mener saken likevel er prinsipielt viktig:

– I mellomtiden har kommunestyret i Sør-Varanger behandlet en høringsuttalelse til utslipp av Magnafloc, et annet kjemikalie. I den forbindelse har vi kritisert både Klif og Sør-Varanger kommune for i for stor grad å belage seg på miljødata som kommer direkte Sydvaranger Gruve, sier han.

Han mener det bekymringsfullt at Sydvaranger Gruve ikke har korrigert sin egen bagatellisering av eventuelle Lilaflot-utslipp; de har ikke villet innrømme at de tok feil, mener han.

– Denne saken viser at viktigheten av å følge føre-var-prinsippet og at man ikke kan stole blindt på miljøinformasjon som kommer direkte fra den som forurenser, sier Reinholdtsen.

– Det er all grunn til å skjerpe aktsomheten.

Avviser anklagene

Sydvaranger Gruve, ved pressekontakt Trine Rohde, bekrefter overfor Finnmarken at Sydvaranger Gruve ga fra seg rapporten for om lag to uker siden, men hun avviser blankt at gruveselskapet bevisst har forsøkt å holde den skjult.

– Nei, vi har ikke holdt noe skjult. Miljø er alltid vår øverste prioritering, men ettersom vi har trukket tilbake Lilaflot-søknaden, har ikke akkurat dette vært en prioritert sak hos oss. Vi har måttet ha fokus på andre områder, sier hun.

– Men det er beklagelig om noen har oppfattet det som om vi har forsøkt å skjule noe. Det er ikke sånn vi opererer, og det er ikke sånn vi ønsker å framstå, sier Rohde.

Artikkeltags