(Finnmark Dagblad)

Fredag fikk Finnmark Kraft AS konsesjon til å bygge Fálesrášša vindkraft i Kvalsund.

– Jeg må berømme de ansatte. De er meget kompetente folk, og det er de som er hovedårsaken til vi fikk dette til, sier administrerende direktør Finnmark Kraft AS, John Masvik.

– Det er veldig hyggelig og litt overraksende at vi fikk det til på så kort tid, sier eier Per-Erik Ramstad, direktør i Alta Kraftlag.

– Det viser at man kan få det til med små ressurser, legger Søren Karlstrøm til, direktør i FeFo.

Bygges snart

Fálesrášša vindkraftverk er eid av Aurora Vindkraft AS som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables.

Byggingen av vindmølleparken planlegges å starte først om tre år og omfatter investeringer på 2,5 milliarder kroner.

– Først skal vi gjøres oss ferdig på Hamnefjell hvor vi bygger 40 vindmøller.

Arbeidet i Kvalsund starter først i 2015 når prosjektet i Båtsfjord avsluttes.

– Selve turbinmontasjen regner vi med å være ferdig montert i år 2016.

Sikkerhet

De nye vindmøllene i Kvalsund skal kunne produsere strøm tilvarene det årlige strømforbruket til 25.000 husstander, altså inntil 180 Mege Watt.

Det vil ha betydning for strømsikkerheten i Finnmark, ifølge Masvik.

– Man kan ikke basere kaffekokingen bare på vindkraft, for når det er vindstille blir det lite kaffe.

– Men på vinterstid når det virkelig er behov for sikker kraftforsyning her oppe. Det er da vi produserer mesteparten av vindkraften, sier han.

Anlegget vil bli tilknyttet hovedstrømnettet slik at det også kan levere strøm til industrien som for eksempel Melkeøya.

– Sammen kraftforsyning i Kjøllefjord, Havøygalven i Havøysund, og prosjektene i Øst-Finnmark, så vil det bidra til at strømsikkerheten blir bedre.

Protester kan komme

Selv om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til vindkraft, kan vedtaket ankes.

– Vi har fått signaler om at reindrifta kommer til å si nei.

I en pressemelding skriver Masik at de håper likevel på samarbeid med reinbeitedistrikt 21.

– Vi har tro på at to så vidt forskjellige næringer skal kunne leve side ved side i årene framover, sier Masvik.

Dersom reinbeitedistrikt 21 anker inn vedtaket til NVE, så håper kraftselskapet at det ikke vil ta tre nye år før anken blir behandlet.

– Vi mener det sak som ODE kan behandle på ett år.