Her får de bygge vindmøller

Selv om et prosjekt i Hammerfest og ett i Kvalsund fikk avslag blir det utbygging på det andre vindprosjektet som ble søkt om i Kvalsund.

Selv om et prosjekt i Hammerfest og ett i Kvalsund fikk avslag blir det utbygging på det andre vindprosjektet som ble søkt om i Kvalsund. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Ja i Kvalsund, nei i Hammerfest.

DEL

(Finnmark Dagblad) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslår søknaden fra SAE Vind DA om Hammerfest vindkraft og Aurora Vindkraft AS søknad om Kvalsund vindkraft.

Avlslagene er begrunnet i at det vil utgjøre et for stort inngrep i forhold til reindriften.

NVE legger til at reinbeitedistrikt 20, der Hammerfest vindkraft var planlagt er et av de mest pressa reinbeitedistriktene i Norge.

Men Aurora Vindkraft AS hadde en annen søknad til NVE for et prosjekt i Kvalsund kommune.

Fálesrášša vindkraftverk ble godkjent og fikk konsesjon.

Kraftverket innebærer en investering på 2,5 milliarder kroner og vil kunne produsere nok strøm til 25.000 husstander.

– På mindre enn 3 år har vi tatt prosjektet fra melding til konsesjon som må være norgesrekord! Dette er en viktig milepæl for oss og viser at strategien vår gir gode resultater, uttaler administrerende direktør i Finnmark Kraft John Masvik.

Artikkeltags