Gå til sidens hovedinnhold

Her drives noen av av verdens farligste atomreaktorer

Artikkelen er over 7 år gammel

Russerne vil la sine gamle atomreaktorer på Kola leve videre til 2025. Et radioaktivt utslipp vil ifølge Bellona nå Finnmark i løpet av få timer.

(Finnmarken)

Bellona har i over 20 år jobbet for å få stengt de fire reaktorene på Kola Atomkraftverk. Statssekretær Bård Pedersen er tirsdag og onsdag i Russland for å delta i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet.

En varslingsavtale for atomuhell er blant annet på agendaen. Russland ønsker å forlenge driften av sine reaktorer der til 2025 – 2030.

– De to eldste reaktorene er rangert blant verdens farligste. Da de fikk forlenget levetiden med 15 år sist, skjedde det uten uavhengig sikkerhetsvurdering, sier daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, til Finnmarken.

Radiokativt avfall nær grensen

En ulykke på Kola kan ifølge Bellona få alvorlige konsekvenser for Finnmark, grunnet den korte avstanden.

– Det er gjort beregninger som sier at et radioaktivt utslipp fra Kola Atomkraftverk kan nå Finnmark i løpet av to–tre timer, sier Bøhmer.

Den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne avfallet i den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya, er også tema for ukens møte.

Andre spørsmål er miljøovervåking og risiko for forurensning fra dumpet radioaktivt materiale i Barentshavet.

Rammer Finnmark

Kraftverket på Kola ligger 250 kilometer fra Norge. Norske myndigheter har finansiert vedlikeholdstiltak.

Utslipp på Kola kan ifølge Statens Strålveren medføre seinskader som kreft og nedsatt forplantingsevne i Norge, men ikke umiddelbare dødsfall.

Reinsdyr er særlig sårbare. Tiltak for å sikre trygg matproduksjon kan bli nødvendig i flere årtier etter et utslipp.

Statens strålevern anslo i 2008 at sannsynligheten for alvorlige ulykker ved østeuropeiske kjernekraftverk er ti til hundre ganger større enn for vestlige kjernekraftverk.

Dumpet avfall i sjøen

Bellonas kontor i Murmansk er vant med at russiske myndigheter ikke operer med samme sikkerhetsmarginer som norske. Kontorets leder, Andrei Zolotkov, var mannskap på atomisbryteren Lenin da den var i drift. Han sier radioaktivt avfall tidligere ble dumpet i sjøen.

– Nå jobber vi mest med industriell forurensning. Hovedsakelig fra kull, sier Zolotkov til Finnmarken.

Radioaktivt avfall fra isbrytere og fyrlykter, og fare for ulykker om bord på dagens operative atomisbrytere er fokusområder for både Bellona, Statens strålevern og Fylkesmannen i Finnmark.

Kommentarer til denne saken