(Finnmarken)

I det reviderte nasjonalbudsjettet ble det bevilget ekstra penger til kommunene slik at alle elever på ungdomstrinnet skal kunne få gratis frukt og grønt på skolen. Nå har helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad satt i gang en prøveordning, der også barneskoler skal få muligheten til å dele ut gratis frukt. Kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen har sørget for at hele Finnmark skal teste ut ordningen.

– Finnmark har i årevis toppet alle negative statistikker som har med levekår å gjøre. Dette er et ledd i arbeidet med å redusere de geografiske og sosiale forskjellene i kostholdet, sier Helga Pedersen til Finnmarken.

– Så Finnmark har ikke blitt valgt ut fordi det er færrest folk her, og dermed færre barn å mette?

– Nei, valgene er tatt i forhold til levekårsskalaen. De skolene i Oslo som er tatt ut ligger i bydelene der dårlig kosthold er dokumentert, sier Pedersen.

Les mer om denne saken i Finnmarkens pdf- eller papirutgave.