(Finnmarken)

Ingen dyr levde i de ti prøvene som ble tatt under anlegget i Eidemolla. Samtlige prøver luktet sterkt. Sedimentet er oksygenfritt og har myk konsistens.

– Totalt indikerer fravær av fauna at bunnforholdene er svært påvirket av oppdrettsvirksomheten, står det i en rapport fra Havbrukstjenesten AS.

Lokaliteten Eidemolla gis MOM-B-tilstand 4; den dårligst mulige. Lokaliteten Kvitelv får tilstand 2, og regnes også som synlig påvirket.

Undersøkelsene er bestilt av oppdretteren SalMar og tilgjengelig gjennom Fylkesmannen.

– Sterkt belastet sediment og relativt liten vanndybde under merdene tilsier at vannkvaliteten på lokaliteten kan påvirkes negativt, skriver Havbrukstjenesten i Eidemolla-rapporten.

SalMar har ikke besvart Finnmarkens henvendelse.

Flytter til nytt anlegg

SalMar satte ut fisk i april. Før i vår, hadde lokaliteten stått ubrukt i ti år. Oppdretteren vil ifølge Fiskeridirektoratets regionleder Hermod Larsen avvikle driften på Eidemolla neste år.

– Så dårlig tilstand etter så kort tid er ikke normalt. Trolig skyldes det for lite strøm. Innløpet er relativt grunt, forteller Larsen.

SalMar fikk nylig konsesjon ved Mårøya i Lebesby. Kristin Mørch er styremedlem i Miljøpartiet De Grønnes nye lokallag. Hun mener ødeleggelsene taler mot mer oppdrett.

– Vi vet ikke hvor mange år det tar før naturen reparerer seg selv. Det er meget bekymringsverdig at Salmar får flytte til nye lokaliteter når de har forurenset så mye at selv ikke deres egen næring kan eller har lov til og fortsette der, mener Mørch.

Naturperle

Ren, uberørt natur og fiskemuligheter lokker ifølge lokalpolitikeren turister til Lebesby.

– De kommer ikke hit for å beundre de flotte oppdrettsanleggene våre, og fiske sei full av pellets. Dette er heller ikke noe den lokale fiskeflåten kan leve av på lang sikt, legger Mørch til.

Verdens største kveite på over 230 kg fisket i fjor av en tysk turist i området.

Lukkede anlegg og avfallshåndtering på linje med landbruket, tror hun hadde hjulpet.

Fylkesmannen sier nei

Politikerne i Lebesbys formannskap er positive til den planlagte oppdretten ved Mårøya, og pekte i sitt vedtak på positive ringvirkninger som økt sysselsetting.

Fylkesmannens miljøvernavdeling fraråder oppdrett på Mårøya av hensyn til villaks og risiko for lakselus.

Politikerne forutsetter at lokaliteten tåler den miljømessige belastningen, og ber om tett oppfølging. SalMar bes holde tett dialog med Kjøllefjord Fiskarlag, så oppdretten ikke påvirker fisket i unødig stor grad.