(Finnmark Dagblad)

EU-kontroller utføres ikke likt selv om det skal utføres likt. Det inntrykket sitter Roy Mathisen fra Breivikbotn igjen med etter å ha fått to sprikende kontrollsedler på samme bil, men fra to uavhengige kontrollører.

Fant 7 feil

Mathisen tok sin Suzuki Grand Vitara XL-7 2007-modell på kontroll hos Hauans i Hammerfest, september i fjor. Den viste at bremsebelegget på begge de framre bremseklossene var «for tynne». I tillegg viste kontrollen at det er lekkasje på alle fire støtdemperne, samt en defekt fôring på en indre stabilisatorstang.

– Jeg stresset ikke med det, og tenkte å bestille delene. Jeg snakket med et firma sørfra. De mente de at det må være noe galt med bilen dersom bremsene er nedslitte, for bilen var bare gått 64.000 km, og det har bare vært én eier på bilen. «Nei, hadde jeg vært deg ville jeg tatt ny EU-kontroll», fikk jeg beskjed om, sier han til Finnmark Dagblad.

Fant null feil

Den oppfordringen tok Mathisen. I underkant av tre måneder etter den første testen reiste øyboeren 17 mil for å få en ny vurdering hos NAF i Alta.

– Jeg ba han på NAF om å sjekke bremsene og demperne, og sa bevisst ingenting om fôringen til stabilisatorstangen.

NAF fant ingen feil med bilen. og den ble EU-godkjent. Av kontrollseddelen framkommer det ingen anmerkninger til noen av kontrollpunktene.

– Bremsebelegget var bare halvslitt. Jeg gikk under bilen og sjekket fôringen. Hauans skrev at den er defekt. Det er det samme som ødelagt. Da er det ikke fôring igjen. Men det fantes ikke slakk i staget. Det finnes ikke mangler på bilen, og det er hårreisende, sier Roy Mathisen.

– Bortkasta tid

Selv om Mathisen er glad for slippe å betale for unødvendige reparasjoner på bremseklossene og demperne, har han hatt ekstrautgifter i forbindelse med saken. Han har også tapt en hel dag ved å ta fergen om morgenen for så ikke være hjemme igjen før seint på kvelden.

– Den nye EU-kontrollen kostet 690 kroner. Fergen kostet 448 kroner tur/retur. I tillegg har jeg kjørt langt. Jeg har vært i kontakt med Hauans Hammerfest AS tre ganger og bedt om å få dekket mine kostnader. De har svart at de skal se på saken. Nå har det gått en måned siden siste gang jeg snakket med de, sier Mathisen.

Feilvurdering?

Finnmark Dagblad har undersøkt med en Suzuki forhandler i Alta om hva det ville ha kostet å reparere slitedelene som Hauans AS har påpekt som mangelfulle. Jørn Pedersen i kundemottaket hos RSA Bil kjenner ikke til saken, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Kostnaden ville landet på 11.270 kroner, sier han med forbehold om at feilene er slik han tror de er.

Hvordan en skal vurdere slitte bremser er individuelt fra bilfører til bilfører. Noen bruker bremsene mye, mens andre bremser på girene. Derfor er det vanskelig å ha en mening om det uten å ha sett bremsene.

– Om det er tilfelle at bremsene var halvslitt, er det blitt gjort en feilvurdering. Men ofte er det slik at det NAF sier blir rett. Det er jeg ikke bestandig enig med. De gjør feil fra tid til annen de også, uten at jeg skal si at det er fasiten denne gangen, sier Pedersen og presiserer at han ikke vil ta parti.

Bileier Roy Mathisen forteller at han bruker girene til å bremse med bilen. Han mener også at det er useriøst av Hauans AS ikke å ta kontakt. – De har hatt lang tid.

Svarer på e-post

Når Finnmark Dagblad ringer daglig leder Iver Hauan i Hauans Hammerfest AS, sier han at han ikke kjenner til saken. Han ber om tid til å sette seg inn i den. Dagen etter sender han en uttalelse på e-post. Han svarer ikke på spørsmål gjennom telefonen, spørsmål som: Hva har skjedd i kontrolltidspunktet? Vil verkstedet dekke kundens utgifter?

I stedet viser Hauan til sin uttalelse. Den har han bedt om å få publisert i sin helhet:

Vi viser til henvendelse vedr Roy Mathisen og hans Suzuki.

Vi har den 02.09.13 funnet flere punkter på bilen som ihht til vegtrafikklovens instruks for PKK (Eu-kontroll) ligger utenfor de verdiene som skal til for å få godkjent EU -kontrollen

Vi foretar årlig ca 300 slike EU kontroller. Dette gjør vi som kontrollinstans etter oppdrag og etter forutgående godkjenning og sertifisering fra Statens Vegvesen. Som sådan er det er vår plikt å gjøre anmerkninger dersom vi finner feil i forbindelse med kontroller, f.eks slik som i dette tilfelle når man ser oljelekkasje fra støtdemper. Vi er nødt til å ta vårt ansvar alvorlig, og vi er meget nøye med å skille vår rolle som offentlig godkjent kontrollorgan på den ene siden, og kommersielt verksted på den annen side.

Vi kan ikke annet enn å konstatere at vår fagutdannede mekaniker på omtalte tidspunkt helt i starten av september 2013 har funnet disse punktene som avvikende i forhold til regelverket på det tidspunkt bilen var til kontroll hos oss. Dette er så meldt inn som avvik til vegvesenet iht til normale rutiner ved PKK.

Normal prosedyre dersom man er uenig i en EU kontroll er å henvende seg til klageinstans, som i dette tilfellet er Statens Vegvesen. Dersom en kjøretøyeier ønsker å klage på en periodisk kjøretøykontroll, kan en klage på hele kontrollen. Statens vegvesen vil da foreta en ny periodisk kjøretøykontroll, og det resultatet som Statens vegvesen kommer frem til, vil være det gjeldende.

For Hauans AS, Iver Hauan

Varsler hyppigere kontroller i 2014

Juks eller manglende kompetanse ligger bak feil på EU-kontroller, ifølge Tor Åge Ballovarre, seksjonssjef for tilsyn i Statens vegvesen. Nå skal Statens vegvesen gå tettere på bransjen.

Ballovarre kjenner ikke til saken om Roy Mathisen, og uttaler seg på generelt grunnlag. Han forteller at det ikke er tvil om at de har avslørt den del feil på EU-kontroller. Mange av disse feilene skyldes mangel på kompetanse, men andre skyldes at det fortsatt jukses i bransjen.

– Ja, det er ennå et problem. Det kan ha sammenheng med sammenblandingen mellom kontrollfunksjon og verkstedfunksjon, at de vil ha mer arbeid. De risikerer å miste lisensen. Men det kan også skyldes manglende kompetanse.

– Det tyder på, når man får så ulik resultater, at det foreligger ulik oppfatning. Noen dømmer det for strengt, og noen for svakt. Man gjør en feilvurdering, så det tyder på kompetansemangel hos kontrolløren i bedriften.

– Hva når en kontroller vurderer bremseklossen til å være tynnslitt, mens den andre fastslår ovenfor kunden at den bare er halvslitt?

– Hvis det er så alvorlig, så er det grunnlag for å spørre om kontrolløren har kontrollert bremsen. Eller om bremsen er kontrollert slik den skal kontrolleres. Metoden er lik for alle, og da burde begge kontrollorganene ha registret samme feilen, sier seksjonssjefen.

Slik klager man

De som vil klage på en EU-kontroll må gjøre det skriftlig til Statens vegvesen. Dette må gjøres innen kort tid, ellers blir det vanskelig å vurdere med tanke på at noen av feilene kan utbedres i mellomtiden.

– Er det åpenbare feil som rustskader, slitedeler på styret, og andre skader som utvikler seg over tid, er det fullt mulig å kontrollere det. Henstillingen til folk er at de kommer til oss så fort som mulig, Tor Åge Ballovarre.

I det kommende året skal Statens vegvesen gå tettere på bransjen.

– I år blir stikkprøvekontroller et klart prioritert område. Da blir det både meldte og uanmeldte stikkprøver.