Har tro på kommisjonen

? Det Kystpartiet gjør nå er å skape en redsel, og Rut Olsen har en tilnærming som etter min mening er feil, mener fylkesråd og stortingskandidat Kåre Simensen (Ap). Foto: Svein G. Jørstad

? Det Kystpartiet gjør nå er å skape en redsel, og Rut Olsen har en tilnærming som etter min mening er feil, mener fylkesråd og stortingskandidat Kåre Simensen (Ap). Foto: Svein G. Jørstad

Artikkelen er over 10 år gammel

Mener Kystpartiet skaper større fronter.

DEL

(Finnmark Dagblad) Kåre Simensen (Ap) er ikke enig med Rut Olsen (Kp), som frykter at samiske rettighetskrav skal føre med seg vondt blod.

– Finnmarksloven har flere formål, et av disse er å bevare den samiske kulturen. Jeg har tro på Finnmarkskommisjonen, og den jobben de gjør. For det er ikke sagt at selv om noen hevder et synspunkt, eller et krav, at det er det som blir svaret, påpeker fylkesråd Kåre Simensen (Ap).

Kystpartiets Ruth Olsen gikk i går ut og hevdet at Finnmark er bedratt, og peker på at eiendomskravet som et reinbeitedistrikt har framsatt på Stjernøya, viser at nå skjer det hun gang på gang har advart mot tidligere.

Frykter fronter

Fylkesråd og stortingskandidat Kåre Simensen tror ikke at reinbeitedistriktet på Stjernøya får medhold. Men han innrømmer at også han tror at det vil komme mange lignende krav om eiendomsrett, også andre steder i Finnmark.

– Men selv om mange hevder både det ene og det andre, så betyr det ikke at det blir konklusjonen. Nå er Finnmarkskommisjonen i gang med å kartlegge eiendomsrettigheter, og før denne jobben er gjort må vi ikke skape redsel for et mindretall slik Rut Olsen og Kystpartiet gjør, mener høstens stortingskandidat Kåre Simensen fra Finnmark Arbeiderparti.

Han mener Rut Olsen og Kystpartiet bygger opp holdninger rundt «Vi og Dem», altså norske finnmarkinger og samiske finnmarkinger, og dette mener fylkesråden er en farlig vei å gå.

– Det er retorikken i måten hun fremfører budskapet på som skaper at det blir «Vi og dem». Slik kommer vi ingen vei. I stedet skapes det bare større fronter mellom folkegrupper, og det er her Kystpartiet bommer totalt, hevder han.

– Forsvarer makkverk

– Selv er jeg for eksempel ikke for kravene om selvbestemmelse på noen måte, men hva er farlig med å gå inn i en debatt om det? Og en slik debatt kan være vanskelig, men vi må tørre å sette den på dagsorden, innrømmer fylkesråden.

I stedet mener han at Kystpartiet nå skaper en redsel, og sier at Rut Olsen har en tilnærming som etter hans mening er feil. I tillegg mener han utgangspunktet må være tillit til de som sitter i Finnmarkskommisjonen.

– Det er klart Kåre Simensen må forsvare det makkverket av en lov som han selv har vært med på å få i stand, svarer Rut Olsen, som også presiserer at det ikke er finnmarksloven i sin helhet hun advarer mot.

– Men § 3 som går på etnisk skille. Her ser vi en kjempeskremmende utvikling, og det er verken jeg eller Kystpartiet som har sagt at det skulle bli slik, men vi har advart mot dette, påpeker Olsen.

Kystpartipolitikeren peker også på at hun har mange venner som er samer, og legger til at hun er bekymret for at et raseri skal ramme samer som også tenker det samme som henne.

– For det er slett ikke vanlige samer som krever særrettigheter, men det er enkelte samepolitikere og grupper som uten magemål krever både det ene og det andre. Vi kan ikke rette opp gammel urett med å gjøre en ny urett mot finnmarksbefolkning, hevder Rut Olsen.

Artikkeltags