(Finnmark Dagblad)

- De to siste sesongene har vært svært vanskelige. Først var det valutaen som slo negativt ut med høy krone- og lav dollarkurs. I fjor var det naturen som ikke spilte på lag. Alle gikk og ventet på den store lodda som aldri kom inn til kysten. Når det nå er usikkert om det blir noe loddefiske denne sesongen, så blir det for mange skjær i sjøen, sier styreleder Odd Karsten Østervold.

Tapt 50 millioner

North Capelin Honningsvåg AS er driftsselskapet for konsumloddeproduksjonen i Hordafor Barents anlegg i Storbukt. Etter et par gode sesonger i starten, gikk selskapet North Capelin AS konkurs i 2002. Men ny aksjekapital sikret ny oppstart i fjor for selskapet som nå fikk navnet North Capelin Honningsvåg AS.

Utsiktene til nok en dårlig loddesesong, får aksjonærene til å si stopp. Flere store ringnotfartøyer, Økland Fiskebåtrederi og Odd Karsten Østervold er inne på eiersida, og de har nå tapt vel 50 millioner kroner. Dermed endte det med konkursmelding til skifteretten denne uka.

Alle muligheter

Odd Karsten Økland mener det som har skjedd med North Capelin Honningsvåg ikke er unikt.

- Hele den pelagiske sektoren sliter i dag. Det har vært for mange negative faktorer som har spilt inn de siste sesongene, sier han.

Selv om det nå ender med konkurs for driftsselskapet, har han slett ikke gitt opp troen på at det skal komme i gang ny drift i Honningsvåg i det som var landets største konsumloddeanlegg.

- Det er moderne anlegg med en unik beliggenhet. Her er det alle muligheter til å få til lønnsom drift når bare naturen spiller på lag igjen, sier han.

Odd Karsten Østervold som er direktør for Hordafor AS, har også stor tro på mulighetene innen biprodukter fra hvitfisk. I dag driver Hordafor stort på dette området med å ta vare på avfall fra oppdrettslaks.

- Skal vi få til et tilsvarende opplegg for hvitfisk, så krever det en politisk klarering. Politikerne må være villig til bygge opp en infrastruktur for å få dette på plass, sier han.

Asylmottak

North Capelin Honningsvåg AS eier også det tidligere Sifi Sommerhotell. I tidligere sesonger fungerte hotellet som botilbud for de mange sesongarbeiderne som kom utenfra. Nå er hotellet leid ut til Hero Mottak og Kompetanse som skal starte opp med asylmottak i Nordkapp i januar neste år.