Redaktør Svein G. Jørstad skulle egentlig ut i pensjon fra november, men han det er nå klart at han fortsetter i redusert stillingsprosent i Finnmark Dagblad.

- Det er godt å få en glidende overgang til pensjonisttilværelsen, sier Jørstad.

40 år i pressen

Som pressemann gjennom over 40 år, er samfunnsengasjementet til stede, og særlig olje- og gass er et felt som Svein er svært glad for å kunne få jobbe videre med.

– Det er en del stoffområder som interesserer meg og jeg ikke vil gi slipp på ennå, sier Jørstad, som legger til at han er strålende fornøyd å få konsentrere seg om det som ligger hjertet hans nærmest, å produsere godt innhold til Finnmark Dagblads plattformer.

Ansvarlig redaktør Arne Reginiussen er strålende fornøyd med å ha fått med seg Svein Jørstad videre.

– Sveins kompetanse og hans sterke engasjement for både Hammerfest og regionen for øvrig er viktig for oss å ha med oss videre. Vi er utrolig glade for at Svein fortsetter, og ser frem til at han i tiden som kommer fortsatt skal levere masse godt stoff, sier Reginiussen.

– Vandrende leksikon

Han sier at han selv har lært utrolig mye fra Jørstad, og mener hans kunnskap blir veldig viktig for Finnmark Dagblad i fortsettelsen.

– Svein er et vandrende leksikon. Han har også vært en svært viktig støttespiller og trygghet for meg i mitt første år i redaktørstolen. Jeg er veldig glad for at han fortsetter, og han vil bli en viktig sparringspartner også i fortsettelsen, sier redaktøren.