(Finnmark Dagblad)

Daglig leder Jørgen Stenvold i Store Norske Gull, er optimistisk med tanke på å finne drivverdige gruver.

– Vi har drevet med innledende undersøkelser siden 2004. I fjor gjorde vi mye arbeid, men i år skal vi ha en betydelig leteaktivitet i berggrunn, samt at vi skal samle inn geofysiske data ved hjelp av fly. Vi skal måle magnetisme og elektromagnetisme. Elleve mann, halvparten finlendere og resten fra Norge skal i sommer ha sin arbeidsplass her.

Gull i Kittila

I Kittila i Nord-Finland er det funnet en stor gullforekomst, og i dag jobber det rundt 300 ansatte i gullgruva.

– Det er ikke ofte vi ser så store forekomster, men vi håper å finne tilsvarende i Karasjok. Det er målet. Kittila ligger i det samme geologiske beltet, et grønnlandsbelte, som er en betegnelse på den type bergarter som ofte skjuler gull, platina og nikkel. Det beltet går fra Nord-Finland, gjennom Karasjok og til Lakselv.

Stenvold forteller at de foreløpige dataene viser at Karasjok har veldig lovende forekomster av gull, platina og nikkelforekomster. Nikkel er like viktig som gull.

– Om vi finner ei gruve, blir det stor aktivitet i kommunen. Rundt nye100 arbeidsplasser er ingen umulighet. Vi snakker om en til nå ikke nyttiggjort ressurs, som tidligere ikke er brukt før, så det er betydningsfullt om vi finner noe.

440 mutinger

Arbeidet går over mange stadier, og det er dataene som kommer inn, som bestemmer farten. Men det er en langvarig prosess.

– Det tar gjerne år fra vi starter med undersøkelser til drifta er i gang.

Store Norske Gull har 440 mutinger, som betyr at en har førsterett til å undersøke et område for drivverdige malmmineraler, i Karasjok kommune.

Så stor aktivitet vil Store Norske Gull ha i tiden framover at det nå skal opprettes et eget kontor i Karasjok, sier Stenvold.

Gullalder

Ordfører Kjell O. Sæther ønsker Store Norske Gull velkommen.

– Selvfølgelig håper vi på de samme gullforekomster som er funnet i Nord-Finland. Da blir det gode inntekter til kommunen, og folk vil få det godt.

Karasjok er kjent for å lete etter gull.

– Å vaske gull har vi gjort før. I flere tiår. Vi håper vi nå går inn i gullalderen, smiler ordføreren.