(Finnmarken)

SV går inn for en ekstraavgift på uttak av verdifulle mineraler, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet er positive til ideen, melder Klassekampen. Ordfører Cecilie Hansen (Sp) har stått i spissen for en mineralskatt, slik at kommuner skal sitte igjen med en større del av kaka enn i dag.

– Da jeg begynte å snakke om dette ble jeg ledd av, det er utrolig bra at vi har blitt hørt og at dette nå kan bli noe av, sier Cecilie Hansen til Finnmarken.

Står sammen

Hansen har samlet ordførere fra andre mineral-kommuner i Finnmark og stått på for å innføre en slik gruveskatt. I Norge har vi en beskatning på olje og vannkraft og nå ser det ut for at ordføreren har fått regjeringspartiene på gli for å få innført en slik ordning også for mineraler.

Det en ofte ser ved gruvedrift, er at store internasjonale selskaper kjøper opp gruver og henter mye penger ut av landet. Det Hansen vil er at mer penger skal ligge igjen i de kommunene som har de verdifulle ressursene.

– Dersom vi får igjennom en mineralskatt, er det viktig at storparten av inntektene går til kommunene. Det er tross alt vi som sitter igjen med rasket etter at driften er ferdig med hull i bakken og slam og forurensning i sjøen, sier Cecile Hansen videre.

En slik skatt vil komme godt med til Sør-Varanger kommune har gjeld opp etter ørene. I år innførte Australia en gruveskatt der de ifølge Klassekampen har brukt det norske skattesystemet for oljeindustrien.

Etter gruvetiden

Mineraler er ikke en fornybar ressurs og den vil om noen år ta slutt. For Hansen er det viktig å kunne spare opp penger til andre tider.

– Med en slik avgift kan vi bruke pengene til forskning, miljøtiltak og til å bygge opp andre og bærekraftige næringer for å sikre verdiskapning i framtiden, sier hun videre. Ordføreren vil at skatten skal være på selve uttaket av massen.