(Finnmark Dagblad)

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune oppnevner etter anmodning fra en rekke kommuner et granskningsutvalg som på bakgrunn av konkrete henvendelser, skal granske mulig omsorgssvikt og overgrep overfor personer plassert på barnehjem i Finnmark fylke i løpet av perioden *datelstransMonth7Day1Year191. juli 19*54 til *datelstransMonth12Day31Year199231. desember 1992*.

Mange kommuner og fylker rundt om i landet har satt i gang, er i ferd med å sette i gang eller har gjennomført granskinger/oppreisningsprosesser/erstatningsoppgjør for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep.

Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten er oppnevnt som leder, men foreløpig er ingen oppnevnt som medlemmer.

Vadsø kommune har påtatt seg å være vertskapskommune. I tillegg til Vadsø er det kommunene Måsøy, Hammerfest, Lebesby, Båtsfjord og Sør-Varanger som har bedt om granskingen.

Befringutvalget avdekket at omsorgssvikt og overgrep av til dels alvorlig karakter har funnet sted i barnehjem og skolehjem/spesialskoler for barn og ungdom med tilpasningsvansker i perioden *phoneo:lstrans1945-1980*. Barne- og likestillingsdepartementet har laget retningslinjer om kommunale granskninger.

Granskingen skal omfatte barn som har vært plassert på følgende institusjoner i fylket: Hans Schanches Minne, Tana, Vårsol barnehjem, Vestre Jakobselv, Betania/Furuly barnehjem, Alta, Korsfjorden barnehjem, Alta og Tana Guttehjem, Tana.

Granskingsutvalgets rapport avgis til Fylkesmannen i Finnmark, for ekspedisjon til de berørte kommuner. Granskingsutvalget avgir sin rapport innen *datelstransMonth9Day15Year200815.september 2008*.