(Finnmarken)

Regjeringen vil bruke ekstra tid overfor EU for å sikre fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift. Siv Jensen har lovt en avklaring 6. juni. Det liker stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (Høyre).

– Vi er veldig godt fornøyd med at regjeringen jobber ekstra lenge og tett opp mot EU i denne saken, sier båtsfjordværingen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Finnmark Høyre var tidlig klare på hva de vil. Partiet la i midten av mars fram et krav om kompensasjon for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift for transport, finans og energi. EU-bestemmelser kan tvinge Norge til å legge bort deler av tiltakssonen.

Høyre forventet tiltak allerede i det reviderte nasjonalbudsjettet, som legges fram onsdag. Det skjer ikke.

– Her må det brukes nødvendig tid for å få en god løsning, sier Bakke-Jensen. Han forteller at regjeringen vil legge fram en egen proposisjon om saken før sommerferien.

Saken kommer derfor ikke som en del av revidert nasjonalbudsjett onsdag, men den vil bli omtalt i dette dokumentet.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig distriktspolitisk virkemiddel. Dette er en sak hvor det politiske Norge har stått sammen gjennom mange år. Vi har videreført og skal forsterket dette arbeidet, uttalte Frank Bakke-Jensen til Finnmarken da fylkespartiet hadde levert sitt krav.

EUs prosesser

Finansminister Siv Jensen viser til pågående prosesser i EU. Regjeringen legger derfor fram forslagene til endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften i en egen proposisjon før sommeren. Her vil det også bli lansert kompenserende tiltak som alternativ til de innstrammingene som EU i fjor varslet for regionalstøtte.

Disse endringene har blant annet ført til at transport ikke lenger kan få nyte godt av redusert arbeidsgiveravgift. Det vil slå spesielt hardt ut for Nord-Norge.

– Jeg er klar over at dette gjør at det blir kortere tid for arbeidsgiverne til å innrette seg etter endringene. Jeg mener likevel at dette gir bedre forutsigbarhet enn å legge frem et forslag i revidert nasjonalbudsjett, sier finansminister Siv Jensen. Hun sikter til at regjeringen kan risikere at det norske opplegget kan bli veltet av ESA, som er kontrollorganet for EØS-avtalen.

Til døren stenges

– Regjeringen har hele tiden forsøkt å påvirke utfallet på en slik måte at det blir best mulig for Norge. Det arbeidet fortsetter helt inn til døren stenges, sier finansministeren. Regjeringen har gjennom møter og dialog forsøkt å synliggjøre de utfordringene endringene gir. Finansministeren sier hun avventer det endelige resultatet av prosessene i EU. De ventes ikke å være i havn før i slutten av mai.

EU-kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regional statsstøtte, som gjelder fra1. juli 2014. De nye retningslinjene er endret på flere punkter som får betydning for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Norge har derfor notifisert en ordning som avviker på flere punkter fra den gjeldende ordningen. '

EU vil ikke kunne bli ferdig med sin behandling av saken før i slutten av mai. Prosessen i EU kan få betydning av tolkningen av retningslinjene for regionalstøtte, og dermed også for justeringen av differensiert arbeidsgiveravgift i Norge.