Glemte gammel gjeld

Under gårdagens pressekonferanse, slo Knut Roger Hanssen (t.v.) og ordfører Mona Skanke ring rundt rådmann Gunnar Lillebo (t.h.), som på sin side la seg paddeflat og beklaget feilen.

Under gårdagens pressekonferanse, slo Knut Roger Hanssen (t.v.) og ordfører Mona Skanke ring rundt rådmann Gunnar Lillebo (t.h.), som på sin side la seg paddeflat og beklaget feilen. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Nye kutt venter.

DEL

(Finnmark Dagblad) Budsjettkampen i Porsanger var på ingen måte over da politikerne i desember i fjor vedtok 2009-budsjettet. Nå varsles nye kutt på 3,1 millioner kroner.

Ved en feil klarte man nemlig kunsten å glemme å legge inn underskuddet fra 2007 i årets budsjett. Underskuddet er på til sammen 3.124.000 kroner, en sum fylkesmannen har krevd inndekt i årets budsjett.

Glemte millioner

Inntil for få dager siden levde politikerne i kommunen i visshet om at alt stemte. Det var før det vedtatte budsjettet ble sendt inn til fylkesmannen for etterkontroll.

– Ved kontroll ble det stilt noen spørsmål om hvordan underskuddet fra 2007 var innarbeidet i budsjettet for 2009, sier rådmann Gunnar Lillebo.

– Administrasjonen i kommunen konkluderte da med at underskuddet var utelatt, sier rådmann Gunnar Lillebo.

Han har ingen forklaring på hvordan forglemmelsen, som han karakteriserer som alvorlig, kunne skje, utover at den skyldes menneskelig svikt.

– Alvorlig svikt

– Det er et faktum at det ikke er gjort et kvalitativ godt nok arbeid. Etter mitt skjønn er dette menneskelig svikt, og ikke en feil som kan tilskrives noen form av teknisk art. Åpenbart har heller ikke de rutinene og kontrollfunksjonene som finnes, fungert tilfredsstillende, sier Lillebo.

Likevel får rådmannen får full støtte fra både posisjonen og opposisjonen, som slår ring rundt ham.

– At menneskelig svikt kan skje er vi klar over. Vi må også huske på at rådmannen har hatt begrensede administrative ressurser, sier gruppeleder Knut Roger Hanssen (H).

Freder ingenting

Forglemmelsen betyr i klartekst at politikerne langt ifra er ferdig med å svinge sparekniven. Nå må kommunens innbyggere tåle nye kutt.

Ifølge både Hanssen og ordfører Mona Skanke kan ingen områder fredes, og kuttene kan komme hvor som helst.

– Det er veldig beklagelig for befolkningen vår, som nå må nullstille forventningene sine, sier hun.

Politikerne er allerede i gang med å se hvor kuttene kan tas, og tar sikte på å ha på plass budsjettreguleringen innen utgangen av februar.

Artikkeltags