(Finnmarken)

– Det er tre ting vi er opptatt av. Det er historien, det er næringslivet som er der i dag, og det er brukerne av fellesarealene i bydelen.

Det sier Svein Harald Holmen, prosjektleder i museumsprosjektet Vardø Restored, som jobber med kombinasjonen kulturminnevern og næringsutvikling. Dette prosjektet har nå gått inn i et samarbeid med arkitekthøyskolen i Oslo, og ved hjelp av deres studenter, skal i førsteomgang bydelen Vestervågen kartlegges. Målet er at funnene skal kunne brukes i et videre planarbeid i kommunen.

– Vi forsøker å jobbe langsiktig, vi må ha en plan for byggene, og dette er et feltforsøk der vi tester ut en metode for å få til dette, forteller Holmen.

Grundig til verks

Første del av Vestervågen-kartleggingen startet i juli i år. En naturlig del av prosessen var å intervjue Arthur Andreassen, som har bodd i området i alle sine år.

– Vi har 14 timer på bånd med Arthur, der han forteller om historien til de ulike bygningene. Det er mye industrihistorie, og mange bygg som har hatt ulike eiere. Og så har vi snakket med dem som er der i dag, hva gjør de og hvilke behov har de? Her har vi Daugaard og Finnmark Entreprenør, for eksempel, som driver mye av aktiviteten sin ut fra et gammelt fiskebruk. Det sier seg jo selv at det ikke er optimalt, sier Svein Harald Holmen.

I tillegg har de snakket med dagens brukere av bydelens fellesområder.

– Så er målet å finne ut av om dette er en fornuftig måte å gjøre planarbeid på. Jeg tror det, for vi går ekstremt grundig til verks, og får en stor forståelse av området. Det kan legge grunnlaget for gode beslutninger om hva som skal skje videre med byggene, mener Holmen.

Ser potensial

Arkitektstudentene er engasjert i skolens prosjekt «Future North», der målet er å utvikle metoder for å kartlegge og dokumentere endringer i landskapene i nord. Leder er Janike Kampevold Larsen, og også hun har tatt del i vardøarbeidet.

– Dette er et veldig spennende eksempel på et sted som prøver å mobilisere på andre fronter enn mineraler, olje og gass, mener hun.

Mens hun var ute på vandring i Vestervågens gater med Arthur Andreassen, var to av studentene, Margarita Chaskopoulou og Morgan Ip, opptatt med å studere et stort flyfoto over Vestervågen. Begge to mener arbeidet som gjøres i Vardø er viktig.

– Vardø er en interessant by, for det finnes så mange lag av historie her, og det er viktig å ta vare på dem. Også er folk så engasjert i arbeidet. Det finnes stort potensial her, mener Morgan Ip, som selv er fra Canada.

Margarita Chaskopoulou er fra Hellas, og ble med i prosjektet i siste øyeblikk. Nå håper hun at prosjektet vil få en levetid utover researchfasen.

– Jeg håper rapporten kan bidra til samfunnet på et eller annet vis, sier hun.