Sivilombudsmannen med knusende «dom» mot fylkeskommunen: - Kommentaren gikk lengre enn nødvendig

Her er innlegget kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune, Trond Magne Henriksen, la ut på fylkeskommunens hjemmesider.

Her er innlegget kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune, Trond Magne Henriksen, la ut på fylkeskommunens hjemmesider. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ber fylkeskommunen vurdere en unnskyldning til Finnmark Dagblads journalist Vanja Skotnes. Fylkeskommunen sletter nå innlegget der de angrep journalist.

DEL

- Fylkeskommunens prosess i forkant av publiseringen, og formen på innlegget i denne saken, var i strid med god forvaltningsskikk. Ombudsmannen ber fylkeskommunen om å vurdere å endre eller slette innlegget og om det skal gis en unnskyldning til journalisten. Det bes om at ombudsmannen holdes orientert om hva fylkeskommunen foretar seg i saken.

Det er Sivilombudsmannens knusende «dom» over innlegget fra kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen på fylkeskommunens egne sider.

Under falskt flagg

Innlegget på fylkeskommunens side kom etter en samtale i den såkalte «Bruer-saken». Kommunikasjonssjefen hevdet at journalisten Vanja Skotnes i en telefonsamtale seilte under falsk flagg.

- Karakteristikkene som fylkeskommunen har brukt i sitt innlegg i denne saken, går langt. Av innlegget fremgår det blant annet at journalisten skal ha «prøvd seg på en Wallraffmetode,seilt under falsk flagg, ikke utvist normal høflighet, ikke vist god presseskikk».

Og videre: «Dette er uanstendig, uredelig og et håndverk som ikke er i nærheten av journalistikk.» Av sammenhengen synes det som at fylkeskommunen mener den navngitte journalisten har opptrådt i strid med pressens Vær Varsom-plakat pkt. 3.3, som omhandler journalistens plikt til å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner. Etter ombudsmannens syn går karakteristikkene lengre enn det som hadde vært nødvendig for å få frem at fylkeskommunen mente at journalisten ikke i tilstrekkelig grad hadde tydeliggjort at hun ringte i egenskap å være journalist. Fylkeskommunen har da også kommentert at uttalelsen samlet sett kan «oppleves som både sterk, uvant og overraskende fra en offentlig aktørs side, men vi forventer redelig og ryddig opptreden fra mediene», heter det i Sivilombudsmannens utgreiing av sakens kjerne.

- Slik saken er opplyst for ombudsmannen, forelå det verken et forsvarlig faktisk grunnlag eller saklig behov for denne typen karakteristikker, uttaler Sivilombudsmannen.

Sletter innlegg

Finnmark Dagblad forsøkte å få en kommentar til saken fra Trond Magne Henriksen, straks uttalelsen fra Sivilombudsmannen forelå mandag formiddag.

Henriksen sa først at de ikke hadde mottatt svaret fra Sivilombudsmannen. Han trodde heller ikke at han fikk tid til å svare i dag. Klokken 16.23 får vi en tekstmelding om at en kommentar er lagt på fylkeskommunens egen hjemmeside:

- Finnmark fylkeskommune tar Sivilombudsmannens uttalelse etter Finnmark Dagblads klage til etterretning. Vi vil slette innlegget, og vi ser at vi i kommentaren gikk lengre enn nødvendig. Dette tar vi selvsagt med oss i vårt videre arbeid med kommunikasjon, sier Henriksen.

I innlegget sies det ingenting om man vil be om unnskyldning overfor journalist Vanja Skotnes, slik sivilombudsmannen omtaler.

Henriksen har heller ikke besvart en sms, der vi spør om han vil be Vanja Skotnes om unnskyldning.

Glad redaktør

Ansvarlig redaktør i Finnmark Dagblad, Arne Reginiussen, sier dette:

- Jeg er glad for at Sivilombudsmannen gir oss medhold i at angrepet på journalisten vår er i strid med god forvaltningsskikk.

- Etter å ha lest svarene til fylkeskommunens kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i denne saken, er jeg styrket i troen på at dette innlegget hadde en misjon - å forsøke å sverte og trekke troverdigheten til vår journalist i tvil. Jeg er meget glad for at Sivilombudsmannen slår ned på dette og ber fylkeskommunen om å vurdere å endre eller slette innlegget og vurdere å unnskylde overfor journalisten, for det er det all grunn til å gjøre.

Håper på konsekvenser

- Fylkeskommunen hadde bestemt seg for å kjøre løpet og forsøke å sverte Vanja Skotnes til tross for at vi hadde dokumentasjon på det motsatte, som vi la frem til Henriksen uten å engang få noe svar på. Det er jeg glad for at ombudsmannen har merket seg. Vi synes ikke fylkeskommunens handlemåte i denne saken er en offentlig aktør verdig, håndteringen var rett og slett useriøs. Vi håper at dette får noen form for konsekvenser i fylkeskommunen, og at man kanskje kan forholde seg til normale spilleregler i forvaltningen også der i fortsettelsen.

Artikkeltags