(Finnmark Dagblad)

- Vi i Alta Frp har ikke noe samisk tilhørighet. Heller ikke selve fylkeslaget har noe ønske om å delta på Sametinget. Det står opp til hvert enkelt lokallag om de ønsker å stille med liste til Sametingsvalget. Vi vil verken tvinge eller forhindre noen i å stille opp i sametingsvalget, sier sekretær i fylkeslagsstyret og formann i Alta Frp, Claus Jørstad til Finnmark Dagblad.

Fremskrittspartiet har aldri vært registrert som samepolitisk enhet, og opplyser i et brev de har sendt til tilfeldig utvalgte personer i samemanntallet at de nå ønsker å gi sine samiske velgere en mulighet de aldri har hatt. Nemlig å få Frp inn på Sametinget.

- Det er Fremskrittspartiet sentralt som gjør denne jobben på vegne av lokallag som ønsker å stille opp i sametingsvalget. Blant annet har Tana og Kautokeino Frp ønsket dette, men Alta Frp kommer ikke til å seile under falskt sameflagg, slår formann Claus Jørstad fast.

- Ville ikke en plass på Sametinget vært et lite plaster på såret for deg etter helgens nominasjonsmøte hvor drømmen om plass på Stortinget brast?

- Nei, jeg har ikke tenkt å utgjøre en trussel for sametingspresidenten. I Alta Frp har vi ikke noen samisk tilhørighet. Dersom Jan Henry Fredriksen får stortingsplass neste år rykker jeg inn på Fylkestinget. Det får holde det, ellers vil jeg kun konsentrere meg om kommunepolitikken i Alta, svarer Claus Jørstad.

Når det gjelder det samiske parlamentet legger Jørstad heller ikke skjul på at han helst hadde sett at Sametinget ble lagt død og begravet.

- Sametinget er sløsing med offentlige penger. Dette er et dyrt organ som koster samfunnet 200 millioner kroner i året. Vi har fra før av tre organ i Norge; Staten, fylkeskommunene og kommunene. Frp ønsker å bli kvitt ett av disse, og så begynner vi å opprette et særegent organ som Sametinget, sukker Claus Jørstad.

- Hensynet til samisk kultur og tradisjoner behøver ikke et eget organ som Sametinget. Det samiske folket har ellers de samme rettighetene som alle oss andre i Norge. I stedet kunne vi hatt et Samisk råd som kunne ivaretatt samiske spørsmål, sier Frp-formannen bestemt.

- Dersom Frp er så sterkt imot Sametinget, hvorfor frir dere da til personer i samemanntallet?

- Det er ikke Frp sitt fylkeslag som står for dette. Vi har bare fått beskjed om at Frp sentralt ønsker å gjøre denne jobben. Som sagt kommer vi verken til å tvinge eller forhindre noen i Frp til å stille opp i Sametingsvalget, slår Claus Jørstad fast.

I det sentrale «frierbrevet» fra Frp sies det at selv om du personlig ikke kommer til å stemme på Fremskrittspartiet ved Sametingsvalget, mener partiet likevel at det vil være en styrke for demokratiet at flere partier kan delta, og oppfordrer derfor sterkt om å få samefolkets underskrift.

«I et demokratisk samfunn er det viktig at alle med stemmerett kan få gi sin stemme til det parti eller liste som de er mest enig med. Hittil har ingen kunnet stemme på Frp ved Sametingsvalg, hvis det var det de ønsket,» slåes det fast i brevet.