(Finnmark Dagblad)

Porsanger kommune vil stille de samme språkkravene til helsepersonell, som det stilles til flyktninger.

Dette vedtok sektorstyret for helse og omsorg torsdag. Ifølge vedtaket skal helsepersonell som ikke har norskspråklig bakgrunn og som søker om fast jobb i Porsanger kommune heretter framlegge bekreftelse på gjennomført språkprøve 3. I tillegg skal det legges til rette for at språkpraksis er gjennomførbart innen sektoren.

Ifølge administrasjonens vurdering i forkant av vedtaket, ser man det som naturlig at man stiller de samme kravene til eksempelvis leger og sykepleiere, som man stiller til flyktninger.

Har ikke stilt krav tidligere

Therese Thomassen, helse- og omsorgssjef i Porsanger kommune, bekrefter at det tidligere ikke har vært stilt krav til norskkunnskapene hos helsepersonell.

– Nei ikke formelt, men språkferdighetene har vært tatt med i vurderingen. Formelt sett så har det vært den faglige kompetansen det har vært stilt krav til, sier hun.

At man nå vedtar et slikt formelt krav ved framtidige ansettelser begrunner Thomassen med at kommunen ofte mottar søknader fra mennesker som ikke har norskspråklig bakgrunn.

Forvekslet øye og øre

Ifølge helse- og omsorgssjefen har man tidligere opplevd episoder der helsepersonell ikke har klart å kommunisere godt nok med publikum.

– Det kan lett oppstå misforståelser, og vi har hatt personell som har misforstått pasientens forklaring. Blant annet er øye og øre forvekslet. De har ikke forstått hva innringeren til legevakten har sagt.

– Vi har også hatt et par hendelser som kunne fått uheldig utfall, men det har heldigvis gått bra, forteller hun.

Thomassen forklarer at spesielt det at Porsanger kommune er en trespråklig kommune stiller krav til at helsepersonell i alle fall må snakke norsk.

– Hvis du ikke forstår norsk godt nok, så har du ennå større problemer med å forstå samisk eller kvensk, fastslår hun, men legger til at kommunen føler seg godt rustet i forhold til pasienter som snakker de to andre språkene kommunen er knyttet til.

– Vi har hatt et ganske høyt fokus på samisk, spesielt på sykeavdelingen. Vi har samisktalende personell på omtrent alle våre avdelinger, og vi har såpass mange at vi klarer å ha en samisktalende person på vakt, sier hun.

Thomassen opplyser samtidig om at kommunen har både samisktalende og finsktalende tolk tilgjengelig internt.

Gjelder ikke bare fast ansatte

Selv om vedtaket som er fattet retter seg mot fast ansatte, så understreker helselederne at kommunen vil stille krav også når vikarer skal tilsettes.

– Vi stiller egentlig de samme kravene til vikarer, men det kommer også an på hvor i systemet vedkommende skal være. Er det vikariat for en assistent, så stilles ikke de samme kravene som til en sykepleier som skal betjene legevakttelefonen, sier pleie- og omsorgsleder Anders Ahlquist.

Flere gjør det samme

Ahlquist forteller at det ikke er en typisk porsangerfenomen at man nå stiller slike krav til helsepersonell.

–Det her er i tiden. Eksempelvis vedtok Tønsberg kommune akkurat det samme i fjor, sier han.

Therese Thomassen legger til at behovet har oppstått den seinere tid, ved at man opplever å få flere søkere fra andre land.

– Det blir mer og mer utbredt, fordi man har så mange søkere som ikke har norskspråklig bakgrunn. Det er søkere fra eksempelvis Russland, Thailand og andre land, som har fagkompetansen, men som ikke har den språkmessige og samfunnsmessige kompetansen som man bør ha, sier hun.