Fortsatt mulig å få startlån

Skal du bygge nytt, bygge ut eller bare pusse litt opp? Det lønner seg uansett å inngå skriftlig kontrakt med firmaet/håndverkeren som utfører jobben. Standardkontrakter finnes.

Skal du bygge nytt, bygge ut eller bare pusse litt opp? Det lønner seg uansett å inngå skriftlig kontrakt med firmaet/håndverkeren som utfører jobben. Standardkontrakter finnes. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Ordningen med startlån er unntatt fra det nye kravet om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig.

DEL

– Startlånet er regjeringens viktigste verktøy for å hjelpe unge og vanskeligstilte inn i en selveid bolig. Det vil det fortsatt være, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (bildet).

Finanstilsynet har kommet med forslag om innstramminger i utlånspraksis i private finansinstitusjoner. Ett av forslagene innebærer at det normalt ikke skal gis pantelån med større verdi en 85 prosent av boligen.

Husbanken og kommunene er imidlertid ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Det er det bare private finansinstitusjoner som er. Finanstilsynets nye retningslinjer vil derfor ikke direkte gjelde bruken av startlån.

Når startlån blir gitt sammen med lån fra en bank som hører de inn under Finanstilsynet, blir likevel startlånet påvirket. Men bankene kan avvike 85-prosentsregelen dersom de – etter en egen vurdering – mener det er forsvarlig å gi lånet.

– Med en slik forsvarligvurdering i både banken og kommunene, vil de nye retningslinjene ikke være til hinder for at samlet lån fortsatt kan overstige 85 prosent av boligverdien, sier Navarsete.

Det er blant annet OBOS er fornøyd med.

– Dette viser at regjeringen har lyttet til de mange innspillene fra et bredt antall aktører i boligbransjen, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS (bildet).

Mæland påpeker likevel at terskelen for mange boligkjøpere er blitt høyere i de ordinære bankene med de nye retningslinjene.

Startlånet vil derfor bli enda viktigere som virkemiddel for å hjelpe boligsøkende inn på boligmarkedet.

– Vi oppfordrer kommunene til å se gjennom egne retningslinjer for tildeling av startlån og hvorvidt de planlagte rammene for innlån er tilstrekkelige til å dekke den økte etterspørselen etter startlån som må forventes, sier Mæland.

OBOS oppfordrer også Regjeringen til å følge situasjonen i boligmarkedet nøye og eventuelt stå klar til ekstraordinært å øke rammene til Husbanken for å dekke opp økt etterspørsel etter startlån. (ANB)

Artikkeltags