(Finnmark Dagblad)

Dette er det nye kommunestyret i Hammerfest, hvor Arbeiderpartiet har 15 av 29 mandater:

Arbeiderpartiet: Alf E. Jakobsen, Kristine J. Bock, Snorre Sundquist, John Wahl, Wenche Stenvoll, Marianne S. Næss, Frank Hansen, Hanne Marion Husvik, Jonas Valle Paulsen, Berit Hågensen, Jarle Edvardsen, Tor I. Heggelund, Hans M. Ellingsen, Elin Mølmann Holmgren og Andreas W. Wiese. Monica Strømme er 1. vararepresentant, og tar dermed plassen til Alf E. Jakobsen som for tiden er stortingsrepresentant.

Høyre: Raymond Robertsen, Håkon Rønbeck, Bjørg E. Hamsund, Herold Paul Paulsen og Ole Martin Rønning.

SV: Reidar Johansen, Bente Orvik, Mari Lundevall.

Frp: Rolf H. Fjellstad, Lars Mathisen og Steve Sivertsen.

Rød Valgallianse: Alvin Vaseli.

KrF: Jan-Erik Hansen.

Kystpartiet: Anne-Mette Bæivi.

Arbeiderpartiet gikk tilbake med 16,7 prosentpoeng fra kommunevalget i 2003 til 50 prosent. Høyre har hatt mest framgang med 8,2 prosentpoeng til 17,2 prosent. Frp (+3,9 prosentpoeng), SV (+3,3), Kystpartiet (+3,1) og KrF (+1,1) hadde også framgang.

Fremmøteprosenten var 51,1 prosent, en økning på 1,1 prosent fra 2003.