Forstår ikke Kautokeinos nei

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Norsk Bergindustri mener gruveindustrien kan hjelpe med å få ned Kautokeinos høye arbeidsledighet.

DEL

KAMPANJE: iFinnmark+ i ut året for kun 10,-

Torsdag valgte flertallet i kommunestyret i Kautokeino å avvise det svenske gruveselskapet Arctic Golds forslag til planprogram for ny gruvedrift i Biedjovággi. Dermed ser gull- og kobbereventyret ut til å gå fløyten.

Samtidig mener Flyttsamelistas Anders S Buljo at vedtaket er et kraftig signal til andre mineralselskaper om at gruvevirksomhet er uønsket i Kautokeino.

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri stusser over de folkevalgtes motstand.

– Jeg synes vedtaket er rart, for slik jeg skjønner det er ledigheten blant menn i Kautokeino høy. Gruvedrift er en typisk arbeidsplass for menn. Jeg ser det vises til at man har arbeidsplasser i reindrifta, men disse er begrenset. Arbeidsplasser i gruveindustrien åpner mulighetene for at andre medlemmer av familien og siidaen kan drive annen virksomhet. Vi er positive bidragsytere i så måte. Som Helga Pedersen har sagt på en av våre seminarer, at hvis samene må flytte til byene er det vanskelig å ivareta den samiske kulturen. Man må ha arbeidsplasser i de samiske kommunene, og man kan jo ikke flytte gullet. Derfor er dette en unik mulighet, og det er beklagelig at kommunestyret ikke ser den, sier Gammelsæter.

Ferske tall fra Nav for april viser at kun Vardø har en høyere arbeidsledighet enn Kautokeino blant finnmarkskommunene. 6,1 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb, noe som tilsvarer 95 personer. Vardø har en ledighet på 6,7 prosent, mens gjennomsnittet for Finnmark er 3,2 prosent.

Lavest har Sør-Varanger og Hammerfest med 2,0 prosent.

Etterlyser konsekvensutredning

Gammelsæter sier videre at bergindustrien finner seg i at samfunnet noen ganger sier nei til gruveindustri, men mener at da må man vite hva man sier nei til. I Kautokeino var det planprogrammet som ble stoppet, og dermed blir det ikke lagd konsekvensutredninger som tar for seg ringvirkninger for naturen, reindrifta og samfunnet for øvrig.

– Det er bedre å bli enige om et planprogram, og så når konsekvensutredningen er klar kan man ta en vurdering av det ene mot det andre. Det er Arctic Gold som finansierer en konsekvensutredning, og man vil få fram masse kunnskap i en slik prosess. Jeg forstår derfor ikke hvordan kommunestyret kan gjøre slikt så tidlig i prosessen, sier hun.

Vil ha dialog

Generalsekretæren viser også til bergindustriens eget etiske regelverk som tilsier et særlig hensyn overfor reindrifta. Gammelsæter mener derfor det er viktig å finne ut hvordan reindrifta blir berørt, for deretter ha dialog om det finnes løsninger til gode for begge parter før man tar en endelig beslutning.

Finnmark vurderes av mineralindustrien som det mest interessante fylket i Norge. Selv om Kautokeino nå sier nei, tror hun ikke det betyr at industrien trekker seg ut av Finnmark.

– Dette vedtaket sier noe om det nåværende regimet i Kautokeino kommune. Det betyr at en bedrift som skal inn i Kautokeino må ta dette inn over seg, men det finnes andre kommuner, viser hun til.

Reindrifta er fornøyd

Arctic Gold mener kommunestyret i Kautokeino har gjort en saksbehandlingsfeil og jobber med en klage på vedtaket. Selskapet mener at en kommune ikke alene kan bestemme ja eller nei til gruvedrift, og viser til at de har fått både lete- og utvinningstillatelser fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Leder Nils Isak Sara i reinbeitedistrikt 34 Ábborassa mottok vedtaket fra kommunestyret med glede. Likevel tviler han på at siste ord er sagt.

– Det var en hyggelig melding å få. Enda har vi to til distrikter som er berørt, nemlig 35 og 30 A. Det er vanskelig å si om vi kunne levd med gruvedrifta, men de ønsker jo å utvide det gamle gruveområdet. Om de kunne forholdt seg til det gamle gruveområdet, da kunne det holdt. De ønsker jo å utvide både nordover og sørvestover. Jeg tror nok likeve ikke siste ord er sagt, sier Sara.

Artikkeltags