[NETTAVSEN]: Verden er i ferd med å få øynene opp for de negative sidene av plast, både i form av forsøpling i naturen, og ikke minst mikroplast i havet.

Plastposer har blitt selve symbolet på problemet, og mange ønsker seg derfor et alternativ etter å ha sett sjødyr fulle av plast. De norske matgigantene har nå til og med havnet i ordkrig om innfasing av papirposer.

De som ønsker å kjøpe papirposer fremfor plastposer, vil derimot raskt legge merke til at papiralternativet er vesentlig dyrere:

Mens en plastpose gjerne koster 1 krone, er prisen på papirposer 2–3 kroner, litt avhengig av hvor du kjøper den.

Forskere fant 30 plastposer i magen på gåsenebbhvalen som måtte avlives på Vindenes på Sotra i Hordaland for et par år siden. Det har fått mange til å få opp øynene for plastproblemet.

Hvorfor er det slik at det slik at papirposene er så mye dyrere?

Mye, mye dyrere i produksjon

– Hovedårsaken er at den er betydelig dyrere i produksjonen, blant annet fordi råvaren er dyr. Papirposer må produseres av jomfruelig trefiber fra saktevoksende virke for å få tilfredsstillende kvalitet, og det er ikke ubegrenset tilgang på det, sier Coops miljøsjef Knut Lutnæs til Nettavisen.

Han får full støtte fra daglig leder Amit Garg i SKG Emballasje, som jobber med både papir og plast:

– Papir er dyrere enn plast som råmateriale, det er mer råmateriale i en papirpose enn i en plastpose og det er en dyrere produksjonsprosess, forteller Garg.

Tar 10 ganger så mye plass

Ifølge en rapport om poser fra Norconsult på vegne av Miljødirekoratet kommer det frem at en vanlig bærepose i Norge veier rundt 15 gram, mens en papirpose veier 43 gram, nesten tre ganger så mye.

I tillegg er det langt mer volum på posene. Resultatet er at det blir betydelig høyere fraktkostnader involvert.

Resultatet er at det er plass til rundt 50.000 plastposer på en pall, mens en trenger 10 paller for å frakte like mange papirposer.

Råvareprisene presses også kraftig oppover for tiden, grunnet betydelig økt etterspørsel i flere europeiske land som innfører tiltak mot plastposer.

Er papir løsningen?

Skal man tro forskningen, er derimot papirposer løsningen på et problem som ikke finnes i Norge.

– Undersøkelser viser at plastbæreposene utgjør et ubetydelig forsøplingsproblem i Norge. Miljøverndepartementet ba tidligere i år Statens forurensningstilsyn (SFT) vurdere miljøkonsekvensene av forskjellige typer bæreposer. Norconsult har bistått SFT. Vurderingen viser at plastposer i et livsløpsperspektiv totalt sett kommer bedre ut miljømessig enn papirposer, skrev SFT/Miljødirektoratet i 2008.

Ifølge analysene er ganske enkelt ikke plastposene et problem, slik de er i andre land. Årsaken er blant annet at Norge bruker tykkere plastposer enn i mange andre land, som benyttes i avfallshåndteringen.

I mange europeiske land har det vært svært vanlige med veldig tynne engangsposer som nesten ikke er i bruk i Norge. Disse er i liten grad egnet til avfallshåndtering og gjenbruk, og har lettere for å havne i naturen.

Miljødirektoratet har funnet ut at nordmenn bruker 82 prosent av posene til å kaste avfallet sitt i. 15 prosent gjenvinnes til nye plastprodukter. Bare tre prosent går med restavfallet til energiutnyttelse. De gikk så langt som å anbefalte at Norge ba om unntak fra EU-regelverk for som skal hindre utdeling av gratis plastposer.

– Plastposer er ikke et forsøplingsproblem i Norge. Miljødirektoratet anbefaler Klima- og miljødepartementet å be om et unntak fra kravet fordi vi ikke har de samme miljøproblemene som andre europeiske land, sa Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i 2015.

Dansk rapport: Plastposer klart mest miljøvennlig

En dansk rapport fra februar i år, gjennomførte såkalte livsløspsanalyser av forskjellige typer poser.

Ifølge rapporten er den typen vanlige handleposer (LDPE) som totalt sett har den klart minste totale miljøbelastningen. Forskerne mener klimabelastningen for papirposer er omtrent lik med plastposer, men man må gjenbruke en papirpose hele 43 ganger før den totale miljøbelastningen er identisk.

Livsløpsanalyser er en kontroversiell øvelse, men tallene viser at plast uansett ikke er noen åpenbar versting.

Aller verst ut kommer faktisk forskjellige former for handlenett. Bommulshandlenett har 50–150 ganger større klimaavtrykk enn en vanlig handlepose, og opp til 20.000 ganger høyere total miljøbelastning.

Det betyr i praksis at de må benyttes svært mange ganger før det totalt sett blir bedre enn plastposer.

Rema følger ikke opp med papirposer

Mens Kiwi og Coop krangler om innføringen av papirposer i sine, ser det ikke ut til at Rema 1000 følger etter. De mener at plastposer er bedre for miljøet enn papirposer, og viser til den danske undersøkelsen.

– En uavhengig undersøkelse fra 2018 gjort av Miljøstyrelsen i Danmark viser at plastbæreposen er et vesentlig bedre alternativ enn papirposer når det kommer til påvirkningen de har på miljøet. Bakgrunnen er at fotavtrykket er langt mindre for plastposer sammenlignet med poser av henholdsvis papir og bomull og at plastbæreposen benyttes flere ganger og i stor grad resirkuleres. Dette er samme konklusjon Miljødirektoratet gjorde i 2015, skriver de på sine nettsider.